En vanlig klausul ved kjøp og salg av boliger er at «Boligen selges som den står.» En slik formulering brukes for å begrense selgers ansvar. Selgers ansvar for feil står omtalt i Avhendingslovens paragraf 3.9. Hvorvidt selger har ansvar for feil og mangler kommer an på tre forhold: a) Om han har gitt feilaktige opplysninger, b) om han har unnlatt å opplyse om forhold av betydning som han kjente til eller måtte kjenne til, eller c) om det er skjulte feil. I a) og b) har selger ansvar for manglene.

Hvis det er skjulte feil kan han likevel være ansvarlig.

— Dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, så har selger ansvar. Dette ender ofte i en diskusjon om utbedringskostnadene er store nok i forhold til kjøpesummen, sier juridisk rådgiver Janne Pedersen.

— Hva er «store nok»?

— Rettspraksis tilsier kostnader rundt 4-5 prosent av kjøpesummen, sier hun.

— Når en bolig er nyrehabilitert får dessuten kjøper større forventninger til boligens tilstand og standard. Det kan også ha betydning for vurderingen etter loven, sier juristen.

Forbrukerrådet selger skjemaet «Sjekkliste ved boligkjøp». Her er det listet opp en rekke sjekkpunkter og spørsmål til selger.

(Se Hus&Hjem fredag om eierskifteforsikring og hvordan du går frem for å reklamere)