RUNE VALDERHAUGRune.valderhaug@bt.no

Men totalt har hotellene i Hordaland og Sogn og Fjordane hatt en liten vekst i antall overnattinger i fjor. Men veksten er langt mindre enn det som har opplevd gjennom hele 1990-tallet.Dette fremgår av fjorårets hotellstatistikk som ble lagt frem av Statistisk sentralbyrå i går. Mens hotellnæringen generelt her i landet hadde en nedgang på fem prosent i fjor, har Vestlandshotellene en liten vekst. Totalt mistet norske hoteller over 160.000 gjestedøgn og endte på nær 16,4 millioner overnattinger.

Større kapasitet I Hordaland hadde hotellene i overkant av 1,7 millioner gjestedøgn. Dette er nær 5500 flere overnattinger enn året før. I Sogn og Fjordane kan hotellnæringen se tilbake på 278.500 overnattinger, noe som er en økning på ca. 16.500. Men til tross for veksten, sliter hotellnæringen med belegget. Statistikkene forteller at bare 41,9 prosent av hotellkapasiteten i Hordaland ble utnyttet i fjor. I Sogn og Fjordane er det tilsvarende tallet helt nede i 35,8. Det betyr at ca. 60 prosent av hotellsengene og rundt regnet 50 prosent av hotellrommene ikke ble solgt.Hotellkapasiteten gikk også opp. I Hordaland økte tallet på hoteller og overnattingssteder fra 77 til 82 i fjor. I "nordfylket" var det 47 hoteller, fire flere enn året før.

700 kroner i snitt Statistikken fra Statistisk sentralbyrå forteller ellers at hotellnæringen i Hordaland omsatte for vel 817 millioner kroner i år 2000. Gjennomsnittsprisen pr. hotellrom var på 698 kroner. I Sogn og Fjordane omsatte hotellene for nesten 256 millioner kroner og fikk gjennomsnittlig 647 kroner pr. hotellrom som ble solgt.