Av Torolf Rein, Maritime Bergen,

Morten Meibom, Bergen og Omland Havnevesen,

Dag Øvreseth og Sigfrid Mohn, Ut mot havet,

Ola Hiis Bergh, Cruise Destination Bergen

Vi er mange som har alvorlige problemer med å forstå hans stormløp mot vedtak fattet på kommunalt— og fylkesplan i hans eget parti og i byrådet.

Det maritime aspekt har alltid vært en særdeles viktig del av Bergens sjel og identitet og en forutsetning for byens vekst og velstand.

Det er derfor nærliggende å gi uttrykk for at Kinn har valgt en bemerkelsesverdig måte å posisjonere seg på like foran en kommunevalgkamp.

Takket være en iherdig og langvarig innsats fra Bergen og Omland havnevesen, politikere sammen med erfarne fagpersoner innen cruisemiljøet, har Bergen klart å etablere seg som en av Nord-Europas ledende cruisehavner med årlig stigende anløpstall og stadig større skip.

I tillegg har Bergen mottatt en rekke hederspriser - sist for året 2002 - fra internasjonalt cruisehold.

Da Sotrabrua ble bygget ble det hevdet at seilingshøyden var mer enn stor nok for fremtidens cruisetrafikk.

Havnesjefens advarsler ble ignorert og de fleste av oss vet hvordan det har gått. Skal fadesen nå gjenta seg, godt assistert av Morten Kinns «vyer» for fremtiden?

Askøybrua og ny seilingsled var et felles prosjekt.

Broen og seilingsleden var å betrakte som siamesiske tvillinger der den ene var avhengig av den annen.

Dog hadde seilingsleden prioritet foran broen.

Kost/nytteanalysen vil følgelig måtte ta med i vurderingen de betydelige samfunnsøkonomiske fordeler Askøybrua har generert - ikke minst for Askøy kommune og askøyværingene.

Askøybrua er pr. i dag bygget sterkt i strid med vilkår nr. 1 i byggetillatelsen og representerer dermed et klart brudd på Den Norske Havne- og farvannsloven.

Det vil kanskje kunne ta opptil 5 år før en alternativ seilingsled til Bergen kan stå klar til bruk og får vi ikke vedtak om utbygging nå, vil Bergen høyst sannsynlig aldri få innvilget sitt rettmessige krav og fremstå som den eneste av de store norske byer med begrenset adgang fra og til havet.

Det er et udiskutabelt faktum at det er ferdigbygget og under bygging en rekke cruiseskip som ikke kommer under Askøybrua.

Kinns påstand om at disse skipene ikke er tiltenkt å besøke Bergen er ikke tillitvekkende.

En rekke store cruiseskip som de senere år har besøkt eller skal besøke Bergen, var heller ikke tiltenkt våre farvann, for eksempel SS «Norway» og «Queen Mary II».

På grunn av verdenssituasjonen omdisponerer nå flere cruiserederier skip til nordeuropeiske farvann.

Norskekysten og fjordene har det ferierende mennesker ønsker seg: Vakker natur, interessant kultur, ren luft og fremfor alt beliggenhet i et fredelig og rolig hjørne av verden. Det er nærliggende å minne formannen i Bergenhus Høyre, Morten Kinn, om følgende enstemmige vedtak på Høyres årsmøte 2002:

«Seilingsled for Bergen nå. Vi kan ikke finne oss i å bli holdt for narr stort mer. Ny seilingsled via Det Naue/Skjelanger er trenert lenge nok.»