Av Espen Edvardsen

Og for å hindre at flere kom inn i Sydneshaugen 10 og for å kontrollere matinnførsel, har de siden fredag leid inn vektere fra Securitas til å vokte huset.

I stedet for å kommunisere åpent med beboerne, har Universitetsledelsen altså leid vektere til å «mobbe» beboerne ut av huset. I tilknytning til dette vil jeg stille et åpent spørsmål til ledelsen: 1) Er innleie av vektertjenester Universitetets hovedstrategi for å bedre boligforholdene for studenter? (Skal man dømme etter ressursbruken, kan mye tyde på det.)