Regn med å bli latterliggjort eller tiet i hjel. Er du i tillegg i opposisjon til det etablerte, blir du kalt sutrete, for på den måten å kunne få deg til å holde munn. Og mange tenker «Hva er det du tror du er?».

Er du derimot en som kommer fra den «fattige» arbeiderklassen og gjør det samme, har du mulighet til en Nobelpris. Da har du stukket fingeren i jorden og vet hvor du står — eller er du nå så sikker på det?

Så har du de politiske broilerne. Har du et navn som allerede har markert seg i «faget» i familien, vært i de rette miljøer enten du er rød eller blå - nesten aldri ute i det reelle arbeidslivet (bare sommerjobber), ja, da er du en tungvekter! Tror vi - og du. Hvem sier du vet mer, kan mer, er mer samfunnsengasjert, er klokere og mer intelligent enn meg? Kanskje du er det - enten du nå er Schwartzenegger, kommer fra arbeiderklassen, eller er politisk broiler. Vi har så lett for å sette mennesker i «båser» - og stakkars dem som prøver seg på å komme ut!

Vi har ordtak som sier:«Du skal ikke skue hunden på hårene!» og «Den Vårherre har gitt et embete har han også gitt vett». Inntrykket vi får fra mediene er at det siste tydeligvis ikke gjelder mange av våre norske politikere. Resultatene viser at kanskje mediene har rett.

KRISTIJ KRÜGER