Hermansen poengterer at det etter at rovdyrstammene økte i landet, har tallet på rovdyrdrepte sauer økt betraktelig. Hermansen beskriver videre de lidelser sauene er blitt utsatt for av rovdyra.

Til det er å si at selv om alle rovdyr ble utryddet, ville likevel et stort antall sauer omkomme. I løpet av beitesesongen omkommer nemlig om lag 130.000 sauer totalt. Av disse dør 100.000 uten å bli tatt av rovdyr, men av mangel på nødvendig tilsyn. Den vanligste måten å omkomme på er ved ryggvelt.

Dersom sauen da ikke får hjelp av mennesker, kan den ligge der i mange dager til den dør. I tillegg går rev, ravn, kråkefugler og jerv ofte til angrep på sauen mens den ennå er i live. Sauens øyner blir opphakket og spist på mens den ennå lever. Når ulven eller rovdyr derimot dreper sau, skjer det raskt og effektivt.

Konklusjonen må bli at det er mangel på tilsyn av sauene som er årsaken til de dyretragediene som oppleves hver beitesesong. Ulv og andre rovdyr skal ikke gjøres til syndebukker for den unnfallenhet fra saueeierne som er et klart brudd på dyrevernlovens paragraf 2.

BODIL EIKESET,OSLO