Kanskje den som ønsker å representere økologisk matproduksjon burde lytte til det FIVH kommer med av ny kunnskap? Hun tilbakeviser ikke noe av det som er påvist i forsker John Hilles rapport: Dagens gjennomsnittlige norske sauehold er langt mer forurensende og ressurskrevende enn svineproduksjonen. Per kilo kjøtt krever sauen nesten like mye kraftfôr, fire ganger så mye matjord, fire ganger så mye kunstgjødsel og mer kjemikalier enn svinet. Klimaskadene er tretti ganger så store. Denne kunnskapen må frem.

Hvis Mulen har lest Hilles rapport snakker hun mot bedre vitende når hun gjentar gamle slagord om at norsk sauekjøtt er økologisk.

Derimot er det noen som allerede driver økologisk, særlig de som har villsau, uten kraftfôr og sprøyting. Det er strålende. Vestlandet har gode betingelser for mer økologisk saueproduksjon fordi dyrene kan gå ute mesteparten av året i rovdyrløse områder. Prisen på kjøttet vil bli høyere enn dagens kilopris. Den prisen bør vi betale, helst over skatteseddelen, for ikke å stimulere til mer grensehandelhysteri.

Fremtiden i våre hender vil støtte økologisk matproduksjon i Norge det vi kan. Verre er det at Mulen romantiserer dagens produksjon. De som driver mer eller mindre økologisk allerede må heller våge å kritisere den fremherskende, sterkt ikke-bærekraftige produksjonen også blant kolleger som driver med sau. Og alle må være interessert i at kunnskap erstatter myter i diskusjonen om økologisk mat.

STEINAR LEM, FREMTIDEN I VÅRE HENDER