Er dette å satse på skolen? At skolene i enkelte undervisningssituasjoner og arbeidsformer samler elevene i større grupper, er noe som allerede blir gjort og kan godt gjøres.

Da er utgangspunktet at lærerressursen er i forhold til den klassestørrelsen vi har i dag. Det blir noe helt annet dersom det blir opp til hver skole å bestemme dette. Med den dårlige økonomien kommunene har i dag, og med en kommunalminister som ikke ser alvoret i det, er dette en farlig vei å gå. Senterpartiet har tidligere gått inn for at klassetallet skal senkes til 25 og det står vi på fortsatt. Vi vet at barn i dag trenger voksenkontakt mer enn noen gang. Hvordan i all verden skal da en lærer klare å gi en tilfredsstillende undervisning til for eksempel førti 8-åringer? Dette er ikke å satse på skolen. Nei, senk elevtallet i klassene, gi kommunene skikkelig økonomi, det er å satse på skolen.

ANBJØRG R. HJELLESTAD,BERGEN SENTERPARTI