GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

Komiteen for miljø og samferdsel vil skjerme de delene av Bergensprogrammet som gjelder sykkelstier, miljøtiltak og noen andre poster. Men fortsatt står det kontroversielle forslaget om å ta 50 millioner kroner fra kollektivtiltak og gang— og sykkelveier for å finansiere broen fast. Det var Frp, Høyre, Ap og Senterpartiet som stemte for innstillingen.

Vegsjefen hadde i sitt forslag til Nasjonal Transportplan 2002 - 2011 ikke lagt inn penger til Hardangerbrua fordi Stortinget i 1996 sa nei til byggingen.

— Gjennom dette vedtaket har fylkespolitikerne vist vilje til å prioritere Hardangerbrua innenfor svært trange veirammer, sier Arne Jakobsen (Ap).

Han håper dette skal føre til at Stortinget i neste omgang sier ja til bygging av broen til 1,2 milliarder kroner.

I alt har komitéen flyttet 150 millioner kroner fra vegsjefens forslag til Nasjonal Transportplan over til Hardangerbrua. For å få de siste 50 millioner kronene på plass foreslår komitéen at veiprosjektet Øvre Granvin - Voss starter i andre halvdel av veiplanperioden, men uten statlig finansiering.

— Når det gjelder miljøtiltakene kan det fortsatt ligge til rette for at disse reddes. Vi vil arbeide med å finne dekning for de 50 millionene som er tatt fra denne sekkeposten frem mot fylkestingets behandling av saken i juni, sier Arne Jakobsen.