Av Steinar Kristoffersen>

Kronikken bygger opp under argumentene om at et vitensenter på Vestlandet bør legge stor vekt på marine og maritime temaer, og etter min oppfatning også om at lokalisering av et slikt vitensenter i et skip ville være ideelt.

Et mobilt vitensenter ville formidlingsmessig gi fantastiske muligheter, bl.a. sett i sammenheng med bruken av værskip, værballonger, værstasjoner m.v. Det tidligere linjeskipet MS «Brandanger», som er foreslått som arena for et mobilt vitensenter, har blant annet plass til en IMAX-kino der besøkende kunne få føle ulike værfenomener på kroppen. Skipet ville også kunne ta oss med på «Science Cruise» til golfstrømmen og til ulike klimasoner, og dets store dekksarealer ville gi muligheter for værobservasjoner og realistiske eksperimenter i friluft.