Norges Fredsråd (NFR) har sluttet seg til «Hent soldatene hjem»-kampanjen. Jobben kan gjøres bedre av andre enn soldater. Vi mener at Norge trenger en debatt på hvilke andre langt bedre innsatsalternativer som eksisterer for Norges vedkommende, ikke bare i Irak og Iran, men i alle konfliktsoner.

Norges Fredsråd ser dagens situasjon i Irak som en forlengelse av en enorm tragedie som begynte da verdenssamfunnet ikke klarte å forhindre USA fra å erklære krig mot Irak. På grunn av unødvendig mangelfull innsikt og usannsynlig dårlig planlegging, har USA viklet seg inn i det som kampanjedeltakerne ser som en ulovlig okkupasjon, som i seg selv gir opphav til blodige opptøyer og menneskelige tragedier. Iraks tragedie er at landet er kommet inn i en voldsspiral som vil være vanskelig å bryte selv om USA mot formodning kunne overtales til å forlate landet. Det er heller ikke sikkert at det irakiske folket uten videre vil hilse FN— soldater velkommen, siden FN fra mange hold i Irak betraktes som USAs forlengende arm, og det er under FNs regi at Irak har lidd seg gjennom sanksjonene de siste syv årene. Det virker som en «loose-loose»-situasjon for Irak. Uten en massiv og målrettet innsats fra ve r den, med fokus på å mobilisere sivile krefter for å bryte voldsspiralen, og yte humanitær hjelp for å gi folket tilbake sin selvstendighet, vil volden tiltre ua n sett hvilken løsning man velger.

To ting er helt sikre: det kommer ikke til å bli mer fredelig dersom okkupasjonen fortsetter; og uansett hva slags oppgaver norske soldater får i Irak, vil de betraktes som en del av okkupasjonsstyrkene, og vil ses som støttespillere til USAs linje. Dermed er de norske soldatene, stikk i strid med meningen, faktisk også med på å undergrave FNs posisjon.

Norge har andre og bedre muligheter til å bidra til fred og stabilitet for det irakiske folket og i verden for øvrig. Gjennom Flyktningerådets flotte registre kan vi utplassere sivile ledsagere, sivile administratorer og trenere i minerydding og konflikthåndtering på kort varsel, i tillegg til helsepersonell, ingeniører, mm.. Organisasjoner som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp kan øke den humanitære hjelpen og også delta i mobilisering og styrking av sivilsamfunnet.

Norge mangler i dag en visjon om Norge som fredsnasjon i praksis med en klar og helhetlig strategi for samvirket mellom det humanitære arbeidet til bistandsorganisasjonene og myndighetenes bidrag til konflikthåndtering. Vi trenger en politikk for bedre koordinering og utbygging av våre mange gode ordninger.

Det er på tide å kreve en nytenkning i norsk konfliktintervensjon. Vi vil se militærinnsats redusert til fordel for sivilinnsats. På den måten har Norge muligheten til å være et foregangsland og vise seg som en sterk og viktig bidragsyter for fred i verdenssammenheng. Derfor sier Norges Fredsråd: Hent soldatene hjem. Tenk nytt om krigsintervensjon. Øk sivil intervensjon og humanitær innsats.

Babs Sivertsen, daglig leder Norges Fredsråd