«Beinveien» har så langt overlevd saneringen av båten som offentlig kommunikasjonsmiddel, men nå står også den båtruten for fall.

Med nedlegging av denne båtruten som går til og fra Askøy, går utviklingen i feil retning. Skal vi oppfatte politikerne riktig, skal det satses på offentlige transportmidler.

Alternativet for transport til øyene rundt Bergen er da buss. Buss i køer som forurenser. Når køene blir lange nok, bygges bredere veier som kan ta enda flere biler og busser. Nå vurderes det bygging en ny Sotra-bro.

Det satses på bybane med trasé til Bergen sør og Fana. En utvikling i riktig retning. Vi fraktes miljøriktig fra A til B langs en fast trasé som er lagt opp langs en rute hvor befolkningstettheten er størst. Dersom man sammenlikner en bybane med en båtrute, er ikke forskjellen så stor.

Hvorfor ikke satse mer på båttrafikken til øyene rundt Bergen? Det koster mye mindre å tilrettelegge med parkeringsplasser, busser og brygger på sentrale steder, enn å sprøyte milliarder inn i nye veier og broer. Hvorfor ikke utvide rutetilbudet til «Beinveien» eller andre båter med å tilrettelegge for parkering på sentrale steder? Straume og Ågotnes på Sotra kan være alternative steder. Så kan vi slippe lange køer til Bergen, spare tid og redusere forurensning. Vi må bevare og videreutvikle båten som offentlig transportmiddel. Sats på båten og la den bli «Bybanen» for øyboerne rundt Bergen.

ARILD HALVORSEN