Friele følte seg uthengt som horekunde. Han ble forbannet, og følte at dette var «irriterende, ubehagelig og sterkt krenkende». I tillegg var han bekymret for at han neste gang kunne bli uthengt som «morder» (?). Dette må jo bety 1) at Herman Friele tar sterkt avstand fra sex-kjøp, og 2) at Herman Friele setter horekunder i samme kategori som mord; altså en kriminell handling.

Ottar har jobbet i over 10 år for at kjøp av sex skal bli straffbart. Sex-handel er vold mot alle kvinner, ikke bare mot dem som befinner seg i prostitusjonen. Handel med kvinner opprettholdes fordi samfunnet sier at menn har rett til å utnytte kvinner seksuelt. Prostitusjon er et samfunnsproblem, og må derfor behandles samfunnsmessig. Lover er ikke bare et redskap til bruk i rettssalen, men en oppsummering av et samfunns moral og maktforhold. Et ideologisk oppgjør i rettsapparatet med ideen om at mennesker og seksualitet kan kjøpes vil virke normgivende, og på sikt redusere antall horekunder. Reduserer vi antallet horekunder vil vi begrense rekruttering av kvinner til prostitusjonen.

Sverige var det første landet i verden som ensidig kriminaliserte horekunden, og plasserte ansvaret for kjønnshandelen der det hører hjemme; hos overgriperen! Ferske tall viser at svenskene er entydig positive til den nye loven. Nå er Finland i ferd med å vedta det samme lovverket, og også i Belgia diskuteres det en lovendring.

Kanskje Herman Friele en dag blir lei av å gå sjarmparader på Torgallmenningen, og ønsker å begynne å jobbe med politiske saker. Da er han hjertelig velkommer til å støtte oss i kampen for noe vi syns er mye viktigere enn mannlige politikeres sårede stolthet: Kvinners rett til ikke å være til salgs!

SILJE ELINESDATTER GRIMSEID OTTAR-AKTIVIST

UTHENGT: Herman Friele ble uthengt som horekunde.