Av V. Nonås,

ikkje medlem i mållaga

Nesten kvar dag kan ein lesa om vyrde, heiderskruna målmenn som fører i pennen kjenslesterke innlegg i avisa om smått og stort frå dei tilårskomne mållaga på Vestlandet, då særs det velkjende Vestmannalaget, med postadresse Bergen, ikkje Borkne, som dei vyrde målmenn eingong ikkje er einige om kvar er.

Sjølv ikkje BT sin storsuksess «Kartbok for Vestlandet» kan finne staden. Då kan sjølv eg forstå at det er vanskeleg å halde årsmøte på denne staden, vonar verkeleg at årsmøtelyden slepp å liggja i teltleir.

I BT kan ein lesa at det berre er 10-15 påmelde til årsmøtet, så problemet synest kanskje ikkje uovervinneleg.

Desse målmennene (ikkje keeper i desse VM-tider) har no i fleire år førd ein kamp for målsaka og seg sjølv gjennom desse kjenslefulle lesarinnlegga i BT. Ellers høyrer ein lite til dei, dei er omtrent like stille som avhaldsrøyrsla og Indremisjonen er vortne.

I desse lesarbreva brettar dei ut om sine kjensler for kvarandre, nokon hjartelege, andre nærast hatefulle og vonbrotne. Dei er ikkje einige om noko som helst, ikkje eingong kva dei eigentleg er ueinige i tykkjest det som. Parodien er fullkomen, og BT gjev oss alt i denne saka.

Deira medlemsblad er ein ting dei kranglar fælt om. Men sidan BT dekkjer denne saka frå A-Å i ein nærast dokumentarsåpestil, kan det hende at det ikkje er naudsynt å gje ut medlemsblad i det heile, den vert på ein måte kanskje smør-på-flesk. Eg føler nesten at eg kjenner dei alle, namn som Askeland, Jerdal og Marøy er nærast mine favorittar i så måte, dei skriv nesten som om dei tala til meg direkte.

Ein skulle tru at eit lag som kjempar i motvind for si sak, ville prøve å stå samla, men dette gjer ikkje mållaga. Dei spreier alle sine problem, kranglar og personmotsetningar ut til det ganske Vestland i stor og høglydt stil. PR-byrået deira er kanskje av den billege typen?

For ei så viktig sak som målsaka er det katastrofalt at dei få mållaga som er «oppegåande», sender dei signala ut til folket som dei gjer. Jerdal, Marøy og Askeland burde tenkja seg grundig om, tener deira saksførsel målsaka? Eg vel å tru at det er målsaka dei kjempar for, ikkje sine eigne posisjonar og eiga framheving som det tilsynelatande virkar som om dei gjer, utan tanke på kva skade dei påfører sjølve saka, og kanskje sitt eige omdøme blant folk flest.

Så no ventar eg i spaning til årsmøtet i Borkne er halde. Kom alle seg fram? Fann Jerdal vegen sjølv utan kartbok? Måtte dei liggja i telt? Kanskje det ikkje vert årsmøte i det heile, det er visst nokon som prøver å stoppe det også. Eg reknar med at BT held meg orientert om neste episode i dokumentarsåpa «Målsaka».