I Norge har mange mennesker god tro på medisinens virkning ved alvorlige sykdommer.

I den forbindelse kom det nylig en sjokkmelding fra visepresident i et av verdens ledende medisingiganter — GlaxoSmithKleine. Her uttaler visepresident i selskapet, Allen Roses, i avdeling for genetikk til avisa The Independent at de fleste medisiner (over 90 %) virker bare på mellom 30 og 50 prosent av pasientene.

Allen Roses skal berømmes for sin åpenhet i denne saken. Det er ikke mange i en så pass ledende stilling som tør si sannheten offentlig under en konferanse i London. Han kaster en alvorlig brannfakkel inn i debatten om medisinbruk når han hevder at mer enn halvparten av pasientene som lider av migrene, benskjørhet, gikt og andre sykdommer har ingen nytte av de dyre medisinene.

I min familie har min kone en meget alvorlig nevrologisk sykdom. I denne forbindelse vil jeg påstå at en del av de meget sterke medisinene hun har fått de siste årene har gjort mer skade enn nytte. Dette er i tillegg meget giftige stoffer som skader kroppen!

Ifølge Allen Roses er dette medisinindustriens store hemmelighet. Er det ikke på tide at helsemyndighetene i Norge snarest setter en stopper for «misbruk» av dyre medisiner til våre medborgere som ikke har nytte av medisinene?

Ofte er dette dyre medisiner på blå resept. En reduksjon i forbruket vil spare Folketrygden for store beløp og pasientene for unødvendige lidelser.

Etter min mening hviler det et stort ansvar på leger og helsepersonell for å stoppe bruk av medisiner i tilfeller hvor effekten er lik null.

Denne saken bør få topp priorotet hos helseminister Dagfinn Høybråten - snarest!

JAN M. LIND