Det snakkes om vårt nasjonale flyselskap som ivaretar våre interesser og skaper kontakt med utlandet, og som dekker transportbehovet innenlands. Programleder i NRK, Viggo Johansen, spurte sågar konsernsjef Jørgen Lindegaard om han følte seg sveket av norske myndigheter.

Da er det verdt å merke seg at SAS er et svenskkontrollert selskap (3/7) med hovedkontor i Stockholm hvor over 1000 byråkrater sitter og bestemmer hvor ofte og når det skal gå fly i Norge og til utlandet.

Norsk innenriks har i årtier skapt solide økonomiske overskudd for SAS som har pløyd overskuddet inn i svenske forvaltningsfond og verdiskapning! Oljelandet Norge er også avhengig av gode forbindelser med utlandet, men har i dag et av Europas dårligste nett av nonstop-forbindelser til og fra landet. Slike ruter kan også øke turismen til Norge, og internasjonale selskap vektlegger bl.a. lettvint transport når de bestemmer hvor det skandinaviske hovedkontoret skal ligge!

Og det er ikke hjelp å få noen steder, Trygve Hegnar står frem på tv med grått hår og 20 år gamle økonomiske teorier og påstår at markedet er det eneste som styrer. Heller ikke han forstår at SAS ble bygget på 50 år gammel sosialistisk tankegang om at fellesskap gir gevinst, mens dagens samfunn er basert på knallhard konkurranse . Norske ansatte og politikere tror fortsatt på den første teorien. Derfor har selvsagt svenskene og danskene kassert inn alle pengene og mesteparten av arbeidsplassene, men vi kan vel ikke bebreide våre naboland for å passe sine forretninger bedre enn oss ...?

Men historien ruller videre! Norge er et av verdens største marked for innenriks flytransport, kun slått av 4-5 land på verdensbasis, og vi kan vel derfor forvente ganske mye av SAS? Men sannelig dukker det ikke opp en Ap-politiker på NRK og forteller at Norge er et lite land og vi ikke kan kreve så mye ...!

Tidligere har svenske og danske ledere i SAS sagt at markedet i Norge er for lite til å fly direkte langruter fra Gardermoen. Dette hørte jeg på tv samme dag som Pakistan Airlines rutefly fra Oslo til Islamabad lettet med fullstappet fly. Og det gjør de året rundt ...

Er det noe jeg ikke har forstått, eller har vi for mange utdaterte politikere/næringslivsledere?