AV MUNKEBOTN VELFORENING

Denne triste melding stod å lese i Bergens Tidende i november 1984. Mer enn 16 år er gått. Politikere vurderer fremdeles.

Diskusjonen om skolebehov i vår bydel gikk høyt den gang. Våre argumenter ble ikke hørt. Det burde være lett å forstå at behovet for flere skoler nå igjen er høyaktuelt. Vi hevdet den gang at selv om barnetallet i noen år var lavt i Sandviken, ville dette naturligvis endre seg dramatisk etter noen år med eierskifte av mange boliger i området. De siste års nybygging langs sjølinjen gjør ikke behovet mindre.

Vi ser av presseoppslag at barn fra Munkebotten kan bli sendt til Christie Krybbe skole. Hvordan er dette mulig når både Christie Krybbe skole og Krohnengen skole har sprengt kapasitet flere år fremover og Hellen skole også nærmer seg er sprengt.

Hva blir da alternativet? Nå må dere avslutte vurderingsfasen og komme i gang med bygging av en skole for bydelen! Vi føler oss ført bak lyset. Vi vil ikke akseptere at våre barn eventuelt skal reise til sentrum i en alder av seks år via en vanskelig og tungt trafikkert skolevei.

Sandviken bydel strekker seg fra Dreggen til Lønborg. Vi bor altså i en langstrakt bydel som burde vært tilgodesett med et bedre skoletilbud. Må vi flytte for at barna våre skal få et skikkelig skoletilbud.