Pensjonistpartiet som har betalt inn trygdeavgift og dermed trodd at de hadde opparbeidet seg full pensjon etter et langt og strevsomt arbeidsliv, blir i full åpenhet snytt for 1/3 av sin pensjon. I tv-programmet «Holmgang» for en tid tilbake var dette spørsmålet så vidt oppe, og Ap-, Høyre— og KrF-representanter svarte oppriktig at slik skulle det være.

De ville ikke ta dette opp til ny vurdering. Bare Frp og Pp arbeider for at denne groteske urettferdigheten skal avskaffes. Nå bør Arbeids- og administrasjonsdepartementet arbeide med denne saken, og spørsmålet mange stiller seg nå er om samordningen av pensjoner er i tråd med EØS-avtalen?

Spørsmålet er stilt og vi venter på svar fra politisk hold!

T. ENDRESEN, FYLLINGSDALEN