• Anne-Grete Strøm-Erichsen har ledet byrådet i ett år. Byrådet er byens regjering, og Strøm-Erichsen er Bergens statsminister. - Byrådspartiene Ap, KrF, Sp og V er i mindretall i bystyret. For å sikre flertall for byrådets politikk må de søke støtte i bystyret. - Det har gitt Høyres Martin Smith-Sivertsen en hånd på roret i bypolitikken. Bergens Tidende evaluerer regjeringen Strøm-Erichsen.

I sin tiltredelseserklæring sa Anne-Grete Strøm-Erichsen: «I erkjennelse av at de fire nevnte partiene utgjør et mindretall, inviterer byrådet til et bredt, godt og saklig samarbeid med alle partiene i bystyret.» Det er først og fremst Høyre som har fått samarbeide. For første gang på 12 år fikk partiet prege bybudsjettet.

Høyre-disiplin Denne nyorienteringen i budsjettsaker er svært viktig. En forpliktende avtale om budsjettet med en troverdig avtalepartner, sikrer flertall i bystyret og bydelsstyrer. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor byrådet satset mot Høyre. De gode samarbeidsrelasjonene innenfor budsjettsaker smitter over på andre saker. Det samme gjør det faktum at det ikke er lett å etablere flertall mot byrådet, fordi den politiske avstanden mellom høyre— og venstresiden blir for stor. Høyres viktigste seier skjer i forhold til privatisering. Fana er prøvebydel for privatisering, flere sykehjem skal privatiseres.

Kjøkkenkrigen Høyre har vært støttespiller for kjøkkenreformen. Også i kjøkkenreformen legges det opp til privatisering. Og fordi et begrenset antall kjøkken skal levere mat til flere institusjoner, blir det også enklere å få til mer privatisering dersom høyresiden tar makten i bypolitikken.

Tok fra miljø Bergensprogrammet er et annet eksempel på at man velger Høyre fremfor venstresiden. Ap og KrF gikk til Høyre helt i sluttfasen og banet veien for et flertall for programmet i bystyret. Venstre og Sp ble skjøvet ut i siste runde. Med Høyres støtte flyttet man penger fra kollektivtiltak, gang- og sykkelveier og trafikksikring over til veibygging. Den politiske begrunnelsen for dette var at man må ha Høyre med seg for å få Bergensprogrammet gjennom på Stortinget. Høyre og Arbeiderpartiet finner stadig oftere sammen i byutviklingssaker. Sammen med KrF danner de flertall mot miljøpartiene Venstre, Sp, SV og RV. I forrige periode tippet flertallet oftere i miljøvennlig retning.

Mer privatisering Byrådet har gått i bresjen for både privatisering, salg av kommunale aksjer, og omdanning av kommunal virksomhet til aksjeselskaper. Her er det nok å nevne Fana Stein og Gjenvinning, Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap og Bergen Kino. Og torsdag la en komité ledet av finansbyråd Trond Tystad frem forslag om ytterligere nedsalg av kommunale aksjer i BKK. Behandlingen av barnehagebehovsplanen er et annet eksempel på høyredreining. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært lite innstilt på å bidra med store tilskudd til private barnehager. Det gikk partiet inn for denne gangen, under press fra byrådspartnerne KrF og Venstre. Både i forhold til denne saken og kjøkkenreformen kom byrådet svært uheldig ut i mediene. Det kan virke som om byrådet har undervurdert betydningen av å selge saker inn i opinionen.

Slapp på ideologi Nå er det kanskje ikke så overraskende at byrådet ser mer til høyre enn til venstre. Byrådet har bestått av politikere som er mer praktisk enn ideologisk orienterte. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer fra det private næringsliv. Budsjettproblemene har i tillegg tvunget henne til å profilere ansvarlighet.. Finansbyråd Trond Tystad har satt fornyelse av sosialdemokratiet på dagsordenen, og da kommer en også lett på kant med dem som hevder å forsvare solidariteten og velferdsstaten. Anne Gine Hestetun kommer også fra det private næringsliv. Verken hun eller Tom Knudsen har markert seg i ideologiske spørsmål. Knudsen er først og fremst opptatt av å få ting gjort. Geir Kjell Andersland er heller ingen barrikadestormer. Venstres avgått byråd har med sin bakgrunn fra Høyre et ganske avslappet forhold til privatisering av offentlig sektor og har ikke vist synderlig engasjement i miljøsaker.

Slitasjeproblemer Byrådet står foran store utfordringer de to neste årene. Et forventet underskudd på 125 millioner kroner understreker alvoret. For å komme igjennom krisen må byrådet lene seg tungt til en troverdig samarbeidspartner. Det er vanskelig å se at andre partier enn Høyre skal ta den belastningen det vil være å foreta de vanskelig prioriteringene en slik økonomisk situasjon tvinger igjennom. Men Høyre gjør ikke dette gratis. Kravene fra Høyre kan påføre byrådet så store slitasjeproblemer at det sprenges. Høyres medisin er mer Høyre-politikk. Spørsmålet er om Arbeiderpartiet i det lange løp tåler å danse etter Høyres pipe. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen avsluttet sin tiltredelseserklæring med disse ordene: «Det er ikke vårt mål å gjøre menneskene lykkelige. Vårt mål er å skape et dansegulv slik at folk kan danse sine egne liv.» Byrådslederen har bydd opp Martin Smith-Sivertsen til dans. Han lot seg ikke be to ganger, og de gangene han får føre, svinger han byrådet mot høyre. På byrådets dansegulv er i det minste Smith-Sivertsen blitt lykkelig.