Det er en enhet som er kommet på bakgrunn av den terroren, frykten og redselen som det amerikanske folket gjennomgikk.

Det er en verdensenhet som er oppstått på bakgrunn av det faktum at i World Trade Center jobbet det menn og kvinner fra mer enn 60 nasjoner med ulik religiøs bakgrunn. Det var et angrep på hele menneskeheten, og alle har et ansvar for å nedkjempe de kreftene som sto bak terrorhandlingen.

Mens USA avgjør hvilke tiltak landet vil sette i verk for å beskytte sine innbyggere, og verden ennå er rystet av følgene av terrorangrepet, vil den verdensomspennende enheten som har oppstått gjennomgå harde prøver.

Jeg har mange ganger uttrykt FNs uforbeholdne støtte til USA og dets innbyggere i disse sorgens dager. Støtten har jeg uttrykt til president George W. Bush og New Yorks borgermester Giuliani, til New Yorks innbyggere under gudstjenester i kirker, synagoger og moskeer. Innen 48 timer etter angrepet var Sikkerhetsrådet og FNs generalforsamling unisone i fordømmelse av angrepet og ga sine stemmer for å støtte de tiltakene som nå blir satt i verk for å straffe de som sto bak, og statene som ga dem støtte. Og ingen må tvile på støtten FNs organer har gitt.

Heller må ingen være i tvil om den verdensomfattende viljen til å bekjempe terrorisme så lenge det er nødvendig. Og det beste svaret fra verdens nasjoner, uansett tro og religion, har vært viljen til å vise handling i å bekjempe terroristene.

I en sådan stund viser verden ikke bare hva den støtter, men også hva den er imot. FN og hele verdenssamfunnet må vise at det ikke bare finnes felles mål, men også felles fiender. For å bekjempe disse fiendene må alle nasjoner gå sammen i et felles løft for å bevare friheten i verden, en frihet som ble så grusomt utnyttet av terroristene 11. september.

FN må utnytte sin unike posisjon. FN har muligheten til å bygge en verdensomspennende koalisjon mot terrorisme, og FN kan sikre at de tiltak som blir satt i verk, har legitimitet i kampen mot verdens terroristorganisasjoner. FN-traktaten gir allerede et juridisk rammeverk for mange av de tiltak som nå iverksettes, inkludert utlevering og rettsforfølgelse av de skyldige, og iverksetting av tiltak mot de finansielle kreftene som står bak. FN-traktaten må nå brukes aktivt for å straffe de skyldige.

Men skal dette kunne gjennomføres kreves det at den verdensomspennende enigheten som oppsto etter 11. september blir viderebygget, og at den ikke slår sprekker.

Men ingen nasjon, ingen religion må bli fordømt og angrepet på grunn av grufulle handlinger satt i verk av enkeltpersoner eller terroristorganisasjoner. Som borgermester Giuliani så treffende sa det: «"et er akkurat dette vi bekjemper."

Han og president Bush har vist styrke når de har fordømt trakassering av muslimer i USA etter angrepet, og verden rundt har andre ledere gjort det samme. Lar man religioner og nasjoner bli satt opp mot hverandre, gjør vi terroristenes arbeid. Terroristene i dagens verdenssamfunn truer ethvert samfunn. Mens tiltak blir satt i verk for å straffe disse, må vi ikke glemme det som gir grobunn for terroristenes handlinger. FNs arbeid må fortsette med full styrke for å bekjempe konflikter, fattigdom og sykdom. Å gjøre det, vil ikke gjøre slutt på alt hatet og alle voldshandlingene. Det vil alltid være de som vil gripe til våpen for å drepe, selv om det ikke finnes urettferdighet i verden. Men hvis verden kan vise at den vil være utholdende i å skape et sterkere, mer rettferdig og mer menneskekjært verdenssamfunn på tvers av religioner og raser, vil terroristene og terrorismen ha slått feil.