De mener at flere privatskoler vil øke kvaliteten i den norske skolen, gjennom konkurranse mellom offentlige og private skoler. Dette er vi i Arbeiderpartiet sterkt uenige i.

Vi er alle enige om at dagens skole står overfor store utfordringer. Men dette løses ikke gjennom å bruke sårt tiltrengte penger til å etablere flere privatskoler. Vi har en regjering som overfører bedriftskultur til å gjelde i skolen, med fokus på effektivitet, konkurranse og resultater. Vi kan lære mye av næringslivet, men skolen er ingen bedrift — og skal ikke gjøres til en arena der private kan tjene penger.

Arbeiderpartiet ønsker å satse på den offentlige skolen, der de fleste skolebarna går, og der behovene er store. Dette handler om hva slags samfunn vi vil ha i fremtiden.

Med dagens skolepolitikk får vi et skole-Norge som er todelt, avhengig av elevens sosiale bakgrunn, bosted og religion.

Arbeiderpartiet ønsker en skole som gir hver enkelt elev en sjanse til å strekke seg etter sine mål, der alle elever får en opplæring tilpasset egne evner og behov, der alle barna går i fellesskolen sammen uansett bakgrunn.

Ruth Grung

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen