Universitetet i Bergen, Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt og Havforskningsinstituttet har det siste halvannet året jobbet for å danne det kommersielle selskapet, som skal drive oppdragsforskning for havbruksnæringen. Marinbiologi, akvakultur, fiskehelse og ernæring blir satsingsområdene i første omgang. Etter hvert som Ægir vokser, vil forskningsområdene kunne utvides. Stiftelsen for samfunns— og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole blir trolig involvert i samarbeidet på sikt. Avgjørende for næringen Universitetsdirektør Knut Rommetveit tror dette samarbeidet er helt avgjørende for næringen. - Mulighetene innen havbruk og marin sektor i det hele, er enorme. Det samme er verdiskapningen vi snakker om for Norge. Men dette er muligheter som i stor grad er forsknings- og kunnskapsbaserte. Derfor må vi også ta i bruk den kompetansen de tre institusjonene har, sier Rommetveit. Uformelt klarsignal Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er involvert i samarbeidsplanene. I forrige uke ventet universitetsdirektøren på en tilbakemelding fra departementene. Nå er bønnene hans hørt. Da Bergens Tidende spurte fiskeriminister Otto Gregussen om fremdriften i samarbeidet, svarte han slik:- Ægir blir det noe av.- Når?- Akkurat nå kan vi ikke si noe om når det kan være på plass eller hvor stort det kan bli, men det vil skje i løpet av kort tid, sier Gregussen. Stor interesse i næringen Partene kan ha selskapet klart på mindre enn seks måneder etter endelig godkjenning og lovnad om midler.- Vi trenger støtte til å drive selskapet frem til vi har egne inntekter. I første omgang har vi behov for åtte millioner kroner for å gi selskapet en forsvarlig egenkapital, sier Rommetveit. Han tenker seg det nye selskapet plassert i tilknytning til Høyteknologisenteret i Bergen. I startfasen skal kompetansen ved de tre institusjonene utnyttes. Men universitetsdirektøren ser for seg muligheter for utviding med nye arbeidsplasser.- Det er ingen tvil om at miljøene i Bergen representerer landets fremste kunnskapsbase, sier Rommetveit. Ifølge universitetsdirektøren har næringen allerede vist stor interesse.