Nær sagt alle fellesgoder som har vært kjempet frem gjennom generasjonene arbeides det nå på høygir med å rive ned. Vår samfunnsstruktur har ikke kommet rekende på en fjøl, den er kjempet frem av folk som så, at skal det skje en rettferdig fordeling av samfunnets midler, så må det engasjement, initiativ og deltakelse til.

Våre skoler forfaller og blir lagt ned, høye egenandeler på hjemmehjelptjenesten, strenge bestemmelser for transportstøtte for eldre og uføre.

Altfor få sykehjemsplasser, eldreboliger og barnehageplasser. Rasering av industrien med høy arbeidsledighet som følge.

Vi har tapt 120.000 millioner oljekroner, eller 120 milliarder, på grunn av at de var dårlig investert. (Tenk hvor mye fattigdom vi kunne avhjulpet med de pengene, som vi ikke kan bruke allikevel, for da blir inflasjonen for høy.)

Privatisering av så godt som alle offentlige tjenester ser ut til å være målsettingen, med den følge at bare de som har godt med penger, heretter kan kjøpe tjenestene.

Ta for eksempel innenfor helse, må du til spesialist eller ta røntgen så kommer du til omtrent på timen hos de private, mens du kanskje må vente opp til 5-6 måneder på offentlig spesialist, og kanskje på toppen av det hele blitt oppsagt på jobben på grunn av langtids sykefravær.

De som sliter med arbeidsledighet har fått dårligere vilkår enn før, akkurat som om det var det de trengte, i den usikkerheten de lever i.

Rasering av overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i en tid da det er viktig å dele på arbeidet.

Det virker også som om en ser gjennom fingrene med bestemmelser som skal begrense tariffdumping.

Hvor lenge skal vi godta at skattelettelser til de rikeste skal gå ut over menig kvinne og mann.

Begeret fløt til de grader over her om dagen da Telenor ikke lenger skulle ha pasienttelefonene på Haukeland sykehus, for å tjene inn igjen investeringen fortere enn svint koster det nå kr 3.27 å ringe til en pasienttelefon på Haukeland sykehus. Slå den.

Dette står altså offentlige myndigheter og ser på, det er helt uhørt.

Jeg mener at kontakt med venner og kjente i en slik situasjon er til god hjelp og trøst for dem som er syke.

Når en må betale KR 196.20 for timen, så er det vel rimelig å anta at denne trafikken vil avta, med de konsekvensene det vil ha for pasientene.

Dette er en skam.

Er det slik vi vil ha det? Er det slik vi vil at samfunnet skal utvikle seg?

Nei, det håper jeg da inderlig ikke, nå er det på tide med en motkultur til all denne destruktive handlingen som angår oss alle.

ARTHUR SJURSEN,

DISTRIKTSSEKRETÆR

EL&IT FORBUNDET

HORDALAND,

SOGN OG FJORDANE