Det gikk frem at det var stor uenighet mellom leder for FUG, Hilde Sundve Jordheim, og leder for Lærerforbundet, Anders Folkestad.

Jeg er selv far til tre barn fra åtte til femten år, og har vært aktivt med i barnas skolehverdag, som leder for samarbeidsutvalget og foreldreutvalget ved en skole i Arna. Er også politisk representant i samarbeidsutvalget ved en Arna-skole, og har vært klassekontakt i flere år. Derfor har jeg en del tanker om dette.

Hvis uenigheten mellom Lærerforbundet og FUG er så stor som det står i BT 14. juni, foreslår jeg at de setter seg ned og snakker sammen.

Samarbeidsutvalget på skolene bør ha et punkt om samarbeid på sakslisten på møtene sine, for å få en diskusjon slik at det kan lages retningslinjer for hvordan samarbeidet skole–hjem skal fungere.

På slutten av skoleåret skal rektor, sammen med en representant fra Samarbeids/Foreldreutvalget innkalle alle klassekontakter til et møte. Her legges skolens retningslinjer frem, og har klassekontaktene innspill eller kommentarer, er det naturlig at de blir tatt opp. I starten av skoleåret innkaller klassekontakt og klasseforstander foreldrene til et foreldremøte. Der legger læreren frem de planene han har for klassen, utfra skolens retningslinjer. Selvfølgelig bør det være rom for fantasi og kreative lærere til å forandre litt på undervisningen underveis. Her bør en også planlegge antall foreldremøter og konferansetimer. De to konferansetimene på 20 min. pr. år som skolene nå setter av til foreldrene, er altfor lite.

Jeg leser også at Anders Folkestad mener at det er foreldrenes hovedansvar å oppdra ungene.

Selvfølgelig er oppdragelsen foreldrenes ansvar, men dessverre fungerer det ikke alltid slik.

Vi lever i et hektisk samfunn, som er lagt opp slik at begge foreldre må jobbe. Foreldrene leverer barna i barnehagen om morgenen, og henter dem om ettermiddagen. Haster hjem for å lage middag, få unna rydding, klesvask og annet husarbeid. Skolebarna trenger kanskje hjelp med leksene, men foreldrene har ikke mye tid igjen. I mange familier sitter moren ofte alene igjen med hovedansvaret for barna på grunn av samlivsbrudd, og har ikke mye overskudd igjen når ungene er i seng.

Det er helt naturlig at høflighet???? er blitt fag i skolen, for noen barn har ikke lært det hjemme. Disse barna tar så mye oppmerksomhet, at de andre barna ikke lærer det de skal. Undervisningsopplegget «Steg for Steg» kjenner jeg til, for barna mine har gått på en skole som har fulgt opplegget, og tilbakemeldingen har vært svært positiv.

Men uansett hvor dårlig foreldrene føler samarbeidet med skolen er, er det viktig å være engasjert. Det er noe barna setter pris på, og du får så uendelig mye tilbake i form av god kontakt med barna, barna trives bedre på skolen og lærer mer. Vi foreldre kan få innflytelse på skolen, bare vi selv vil. Alle foreldre kan ta en telefon, hvis de føler at samarbeid med skolen er for dårlig.

Nils Gunnar Knutsen, Arnatveit