Vedlagt ligg eit brev som forklarar situasjonen. Vi har lista opp kuttforslag, både Fylkeskommunen sitt forslag og elevane sitt forslag. Vi har også lista opp ting vi er misnøgde med når det gjeld saksbehandlinga, og kva ulempene ved samanslåing blir.

Det er også vedlagt eit Excel— ark som viser tala spesielt frå punkt 2 og 3 i våre kuttforslag.

Me håper at dette kan vere til hjelp, og at vi kan få politikarane til å innsjå kva gale dei har gjort. Vi har i brevet forklart nærare grunnen til at vi vil ha landsdekkande oppmerksomhet på denne saka. På førehand takk

MORTEN MYKSVOLL

LINDÅS GYMNAS