— Det lå en oljehinne over hele vannet. Hvor oljen kommer fra, vet vi foreløpig ikke, sier politibetjent Bjørn Eide ved Fyllingsdalen politistasjon til bt.no.

Brannvesenet og Fylkesmannens miljøvernavdeling ble kontaktet. Etter nærmere ettersyn kom de frem til at det ikke var noen hensikt å legge ut lenser for å få opp oljen.

— Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har fylt opp oljetanken sin den siste tiden. Det er mulig at det har runnet over. I så fall kan det ha tatt noen dager før oljen nådde frem til vannet, sier Eide.

Politiet jobber også med å kontakte ulike firma som leverer fyringsolje eller parafin i håp om å finne forurensningskilden.