Dette ble vedtatt på et møte i foreningen torsdag kveld. — Støttegruppens vedtak har bakgrunn i Bergen Kommunes hemmelige forlik og et erstatningsoppgjør til et tidligere offer for bl a seksuelle overgrep ved barnehjemmet Morgensol i Bergen for mange år siden, heter det i en pres-semelding. Det hemmelige oppgjøret fant sted på "gangen" i mai 2000 og er bekreftet av Bergen Kommune, som derimot nekter å oppgi summen de utbetalte. I forbindelse med erstatning til øvrige ofre fra "barnehjemsskandalen" i Bergen, skal kommuneadvokat Karsten Rye ha påberopt seg foreldelsesfristen. - Styret i SFMB reagerer med avsky på den måten Bergen Kommune her har handlet på, sogar også holdt faktiske opplysninger skjult for SFMB, skriver foreningen, som høsten 2001 sendte inn et foreløpig utkast til stevning. Målet med dette skal ha vært å få til en dialog med kommunen og ofrene fra Bergens Guttehjem på Garnes.