Den situasjonen står verden og Vesten foran i dag. Det sies til det kjedsommelige at Saddam Hussein og Irak må få enda en mulighet til å oppfylle de krav FN har stilt. Det er satt et punktum og en tidsfrist for når Irak må bevise at kravet er oppfylt. Fristen er for lengst ute, og nå er tiden inne for å handle.

Det er i hovedsak tydeligvis venstrekreftene i Norge som står bak demonstrasjonene. Jeg kunne nevne navn i hopetall, men skal la være. De partiene som kan nevnes er AKP-ml, kommunistene, SV og noen andre. Deres Amerika-hat synes å være en fellesnevner for dem alle.

Saddam Hussein kan utmerket godt sammenliknes med Hitler, og andre despoter som verden har sett de siste decennier. Det er faktisk i hovedsak USA de vestlige land kan takke for at vi og resten av Vesten i dag kan gå rundt og si det vi vil. Var det ikke for USA i siste verdenskrig og den første, så hadde vi i dag gått rundt og sagt «Heil Hitler», eventuelt vært under kommunismens og despoten Stalins jernhæl. Det tror jeg demonstrantene skulle tenke litt over før de brenner amerikanske flagg (Otto Jespersen) og bedriver annen tankeløs virksomhet.

Det er stort sett USA som er i stand til og som tar ansvar når det blir nødvendig. Det er òg USA som ofrer sine sønner og døtre i stort antall når det trengs. Det er svært lite Ola nordmann bidrar med annet enn store ord.

Jeg vil derfor si at USA og England er de som står frem som våre redningsmenn, og nesten ingen andre.

ANDERS PEDERSEN, LANDÅS