Folk over hele verden må nå samles om kravet: Fri adgang for våpeninspektører for å ødelegge masseødeleggelsesvåpnene som denne mannen rår over! Han er den fremste trusselen mot menneskers sikkerhet og trygghet i verden i dag, og nå må han stoppes!

Han nøler ikke med å ofre tusener av uskyldige menneskers liv for å nå sine egne mål. Han støtter terrorister rundt omkring i verden. Han og hans forgjengere har lang tradisjon for å skolere terrorister, og for å bruke dem til å knuse de kreftene som arbeider for frihet og fred.

Ikke minst husker vi 11. september, da barbarisk brutalitet ble brukt mot tusenvis av uskyldige ofre.

Hvem jeg snakker om? George W. Bush og USA, selvfølgelig.

Han opptrer mer og mer som Gud, som har rett til å gi ordre til død og fordervelse rundt omkring i verden. USA hever seg systematisk over folkeretten. Bush-regimet bekjemper målbevisst ethvert forsøk på å etablere internasjonale krigsforbryterdomstoler som også kan tenkes å omfatte amerikanske borgere. Noen av sine største forbrytelser har USA begått i Latin-Amerika, med den barbariske knusingen av det demokratisk valgte regimet til president Salvador Allende i Chile 11. september 1973 som et «høydepunkt».

President Bush klarte ikke å bli valgt av det amerikanske folket, slik han og gigantselskapene bak ham hadde satset så mye på. Han måtte ha hjelp av noen reaksjonære høyesterettsdommere, som hans partifeller tidligere hadde innsatt i den amerikanske høyesterett. Med 5 mot 4 stemmer avgjorde høyesterett president-«valget» i favør av Bush. Nå får de gigantiske selskapene bak Bush uttelling for sin satsing. Hvis USA lykkes i å realisere sine planer om å installere en USA-ledet militærregjering i Irak (N.Y. Times 11. oktober), vil Iraks oljeressurser plutselig kunne utnyttes fritt av USAs oljeselskaper. OPECs makt vil være brutt, og USAs enorme bilindustri vil kunne nyte godt av lave olje— og bensinpriser i mange tiår fremover. Da vil USA også stå friere til å la Israel få knuse palestinerne fullstendig, fordi araberne vil ha mistet et av sine viktigste maktmidler: Oljen.

Saddam Hussein fortjener ingen sympati. Som mange andre av verdens despoter har også han fått omfattende hjelp av USA til å bygge opp sitt brutale regime. USA ønsket å styrte regimet i Iran, og da hadde de nytte av å bygge opp Saddam til å føre krig mot Iran. Derfor tiet USA (og andre vestlige land) da Saddam myrdet tusenvis av mennesker i giftgassangrepet mot den kurdiske landsbyen Halabja i 1988. Som alliert med USA fikk han fullføre i fred sin barbariske rasering av 4500 landsbyer i irakisk Kurdistan.

Nå vil USA ha krig mot Irak, koste hva det koste vil. Begrunnelsene skifter etter hvert som kravene innfris eller beskyldningene avsløres som falske. Nå må vi alle presse Norges og andre lands regjeringer til å gå kraftig ut mot krigsforberedelsene. Det dreier seg om å hindre nedslakting av tusener av uskyldige mennesker i Irak. Og det dreier seg om å hindre en verdensbrann igangsatt av han som oppfatter seg som Herrefolkets leder: George W. Bush.

Av Torstein Dahle,

RV i Hordaland