Jeg tenker da på det bosset av en avhandling som ble puttet ned i postkassen torsdag 6. desember. I dette skriv har Oddekalv igjen tatt opp kampen mot forbrenningsanlegget, en kamp han tapte da bystyret bestemte å bygge anlegget for nå snart ti år siden.

At Miljøvernforbundet bruker en masse penger på å desinformere om forbrenningsanlegget er litt synd fordi det er mange personer som virkelig tar informasjonen inn over seg som sannhet,. Som Göring sa (omskrevet): «hvis man sier en usannhet mange nok ganger blir den sannhet». Jeg synes også det er temmelig tvilsomt at Miljøvernforbundet etterligner BIRrs logo for å skaffe oppmerksomhet.

Den redselspropaganda dette skriv inneholder med helseproblemer og all elendighet står i sterk kontrast til SSBs utredning for noen år siden. Denne rapport konkluderer med at det beste man kan gjør med avfall inkludert papir er å ta ut energien i det på stedet. Og det er akkurat det som gjøres i Rådalen. Man har lett for å glemme at når papiret er samlet inn er det bare et lite skritt på veien mot resirkulering. Der går mye diesel opp i røyk før nytt papp og papir ser dagen lys.

I stedet for å stadig angripe forbrenningsanlegget bør Miljøvernforbundet tenke tilbake på hvorledes vi hadde før anlegget ble bygget. Jeg vet det, jeg bor i randsonen noe som Oddekalv ikke gjør. Slutt å syt om anlegget og heller bruk energien til å få anlegget mest mulig effektivt til glede for byen befolkning. Husk at all gjenvinning eller destruksjon har også sin pris men den er ikke altid så lett å få øye på. Anlegget er kommet for å bli det bør også Miljøvernforbundet akseptere.

Arne Kristian Knudsen