Av Trude Kjøsnes

Byen er da ikke større enn at det burde gå an å unngå å stenge Fløyfjellstunnelen samtidig som man lager et hull på tvers av hele kjørebanen ved innkjørselen til Sverresborg? På en god dag kunne man kanskje klare å tenke seg at dette ville bli en kilde til bilpropping i retning nord. Det nye kollektivfeltet i Christies gate har heller ikke så mange tilhengere, og å gi den vanlige bilen lov å kjøre i feltet etter klokken ni, når bilene står i garasjene og sjåførene sitter hjemme og ser på nyhetene, kan umulig være en idé tenkt ut av kommunens beste hode. Jeg kunne tenke meg å vite hvor mange liter bensin som brennes opp av stillestående biler per dag. Og det i en gryte av en by som må være blant verdens dårligst utluftede.

Man påstår at man ønsker at bilister skal velge å passere byen via de flotte hullene i fjellet på solsiden av byen. Det enkleste håndgrep i verden måtte da være å flytte de brune små pengeinnsamlingskassene? På Sandviks-siden bør de plasseres slik at det koster å reise inn til byen, men er gratis å kjøre inn i tunnelen. «Gratis» er et flott lokkeord, som de aller fleste faller for. Forslag til plassering må være mellom Gjensidige og Vestbo-blokkene. På sørsiden bør man kunne kjøre så langt som til (og inn i!) ByGarasjen. Da får man gjerne et par innsamlingsboder til overs også? Den ene av dem kan settes ved Sentralbadet, slik at man kan sette fra seg bilen på kaien nedenfor og tusle inn til bykjernen. «Sparing» er et flott lokkeord, som politikere ofte faller for. Færre boder blir færre årsverk! Og etter hvert som det forhåpentligvis minker på antall biler inn til sentrum, kan man jo gjøre det rådyrt å passere bodene. For eksempel 10 kroner. Parkeringsmuligheter utenfor bompengebodene, og alternative innreisemuligheter må da være den enkleste måten å redusere unødig trafikk? Om det var gratis å passere byen, ville alle bilene som faktisk bare skal passere byen velge å gjøre det. Og handelsstanden kan ikke klage på det, for den type trafikk tror jeg ikke de gjør annet enn å tape på likevel, i ukoselighetens navn. For Bergen er ikke særlig koselig nå. Men potensial kan den nok påstås å ha.