• Det var et forferdelig sjokk, sier Raymond Nordvik. For fire år siden ble han rammet av trailersjåførenes verste mareritt: Selvmordsbilisten.

Fortsatt kan han se for seg armene til mannen som styrte bilen sin mot traileren hans. Han så aldri ansiktet. Bare armene som svingte rattet mot ham mens han selv desperat forsøkte å forhindre kollisjon.

— Jeg tenkte kjære Gud, la han komme seg tilbake i sin kjørebane. Hadde jeg ikke vært på en bro, men ved et jorde, kunne kanskje kollisjonen vært unngått. Men jeg hadde ikke mer å gå på, forteller Raymon Nordvik og viser med hendene hvor lite det var igjen før han og traileren hadde havnet i sjøen.

11 av 26 ulykker selvmord

Han er langt fra den eneste som har opplevd dette. Selvmordsbilister er blitt et stort problem for tungtransportsjåfører. Det er vanskelig å føre statistikk over dette, og det er store mørketall, men det er uansett mange sjåfører som sliter med ettervirkningene av slike kollisjoner.

Møteulykker er den mest vanlige ulykken tungtransport er involvert i. I 67 prosent av møteulykkene er det en personbil som kommer over i trailerens kjørebane. Det er selvsagt umulig å stadfeste hvor stor andel som skyldes selvmordsforsøk. Men en forsker ved SINTEF foretok en dybdeundersøkelse av 26 møteulykker og fant at 11 av dem skyldtes selvmord.

— De som tar sitt eget liv på denne måten ødelegger også et annet menneske. Jeg har snakket med mange sjåfører som har opplevd dette både en og to ganger. Flere har måttet slutte i yrket, en del får nerveproblemer og noen blir alkoholikere, forteller Gunnar Apeland, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, NLF.

Kollegahjelpen

For å bistå sjåfører som opplever ulykker, har forbundet etablert ordningen «Kollegahjelpen». Og når en sjåfør rammes av en selvmordsulykke, får han eller hun tilbud om gratis psykologhjelp.

Raymond Nordvik fikk også det, men takket nei.

— Jeg er så heldig stilt at jeg lever i en sammensveiset familie og har en stor venneflokk. Jeg kunne snakke ut med dem som kjenner meg best og jeg føler at jeg har fått bearbeidet det som skjedde, selv om det var et forferdelig sjokk, sier Sotra-sjåføren som har 150 reisedøgn i året.

Da ulykken skjedde, konstaterte politiet raskt at det var et selvmord. Derfor opplevde Raymond Nordvik aldri noen ubehagelig konfrontasjon med politiet. For andre sjåfører har det vært et problem at de føler de først får skylden for ulykken. Og noen er trolig også blitt uskyldig dømt.

Ulykkeskommisjon

— I enkelte distrikt inndrar politiet førerkortet rutinemessig ved slike ulykker. Nesten uten unntak blir det levert tilbake like etterpå, men det er likevel en ekstra belastning for sjåføren. Nå skal dette heldigvis endres, slik at det blir domstolen som bestemmer om førerkortet skal inndras, forteller Gunnar Apeland i NLF.

Forbundet har i flere år jobbet for å få en ulykkeskommisjon, for at kollisjoner der tungtransport er involvert skal bli nøyere undersøkt. - Jeg vet at en ulykkeskommisjon for alle ulykker er på trappene, sier Apeland.

— En ulykkeskommisjon med folk både fra transportmiljøet og politiet vil gi flere innfallsvinkler. Og det hadde vært positivt for oss. Men det er jo et problem i slike ulykker at motparten aldri får forklart seg, sier Raymond Nordvik.

Han har ikke snakket med familien til den unge mannen som kjørte i traileren hans for fire år siden, men han fikk overvære begravelsen.

— På den måten fikk jeg tatt et slags farvel. Det er så trist at et liv som ikke ordentlig har begynt ender på denne måten.

HÅPER PÅ KOMMISJON: Raymond Nordvik opplevde at en ung mann styrte bilen sin rett mot hans digre trailer. - Jeg tenkte kjære Gud, la han komme seg tilbake i sin kjørebane, forteller sjåføren fra Sotra. Nå håper han at Norge kan få en ulykkeskommisjon slik at man unngår å dømme uskyldige sjåfører.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG