Før jul 1997 kom to polititjenestemenn på døren til Per Kristensen, sammen med to utsendinger fra barnevernet. De skulle hente de to barna hjem til moren, som hadde omsorgsretten. Da eldstesønnen motsatte seg å bli flyttet, konfererte polititjenestemennene med lensmann Fosse. Han avgjorde straks at den lovlig forkynte tvangsforretningen skulle avsluttes.

Aldri god løsning

— Det ville være et overgrep mot ungene å gjennomføre tvangsforretningen på det tidspunktet, sa Jan Ludvig Fosse da han forklarte seg i barnebortføringssaken mot Per Kristensen i Sunnhordland herredsrett i mars i år. Han ga der uttrykk for at politiet bør holde en lav profil i barnefordelingssaker.

— I denne saken er politiet kritisert fra begge sider for ikke å ha grepet inn mot den andre parten. Jeg mener det aldri er noen god løsning å bringe inn politiet. Unntaket er når barn lider overlast, sa den 41 år gamle lensmannen i sin vitneforklaring i Sunnhordland herredsrett i mars.

Taushetsplikt

Av hensyn til taushetsplikten kan han ikke uttale seg om tvangshentingen 6. september, som ble videofilmet av 12-åringens far og vist på TV2 søndag.

— Jeg har ingen problemer med å skjønne at folk kan reagere på en video som bare viser en liten del av en veldig lang prosess. Jeg har gjort mye for at gutten skulle bli hørt, og saken er blitt grundig vurdert i andre instanser. Når så namsretten i Sunnhordland slår fast at tvangshenting skal skje, er rettsreglene slik at det er lensmannen som er namsmann. Da er det vår tunge plikt å gjennomføre det som domstolene har bestemt, sier Kvinnherad-lensmann Jan Ludvik Fosse til Bergens Tidende.

Han er glad for at Per Kristensen har anmeldt ham til politiets særskilte etterforskningsorgan, SEFO.

— Loven setter strenge begrensninger for hva jeg kan si i denne saken. En SEFO-etterforskning er sannsynligvis min eneste mulighet til å bli fratatt taushetsplikten, og kunne fortelle om bakgrunnen for våre vurderinger, sier Fosse.

Politidirektoratet har bedt om en nærmere beskrivelse av handlingsforløpet som endte med at 12-åringen ble tvangshentet.