Elevene fra Kaland skole har skiftet mellom å bli sendt til Slåtthaug eller Hop ungdomsskole. Den nærmeste ungdomsskolen for elevene fra Kaland skole er imidlertid Slåtthaug ungdomsskole.

Fana bydelsstyre har på møte den 05.03.02 vedtatt at årets avgangselever ved Kaland skole skal sendes til Storetveit!! Det er med vantro og frustrasjon at vi som foreldre til disse elevene får brev om vedtaket, der det henvises til § 8.1 i opplæringsloven som sier:

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.»

Det er utrolig provoserende å motta et slikt brev, der det henvises til en paragraf som sier at våre barn har rett til å gå på sin nærskole, samtidig som det opplyses om at elevene skal kjøres forbi to ungdomsskoler for å komme til sin «nærskole». For det første er dette en hån mot de elevene det gjelder, og et lite vellykket forsøk på å skape trygge og gode oppvekstvilkår, både i forhold til skole og nærmiljøet ellers. Elevmassen på Kaland skole er sammensatt av elever fra Bontveitdalen, Haugsdalen, Bahus, Kismul, Hamre og Valle-området. Dette er et spredt geografisk område, og elevene har derfor stor trygghet i å få komme sammen med andre barn, eldre eller yngre, som bor i dette området. Til nå har dette latt seg gjøre fordi barna blant annet har kunnet treffe hverandre i skoletiden. Når elevene nå skal overføres til Storetveit fordi det er der det er ledig kapasitet i år, vil årets elever bli overlatt til seg selv, uten støtte i den tryggheten det er å gå på samme skole som andre de kjenner fra nærmiljøet. Dessuten vil det flotte foreldreengasjementet for barn i Kalands-området, som blant annet har resultert i bygging av KIL-hallen, bli motarbeidet ved at elevene splittes opp på enda en ungdomsskole.

Er det virkelig slik dere som sitter i bydelsstyret ønsker å oppmuntre oss foreldre til innsats for å trygge oppveksten for våre barn? Er dette takk for innsatsen? Når elevene begynner i første klasse, får vi foreldre tilbud om kurs der vi skal bli kjent med hverandre, og lære litt om hvordan vi kan bidra for å skape et godt miljø for barna våre. Når barna nå er blitt så store at de skal på ungdomsskolen, er det visst ikke nødvendig med innsats på dette området lenger. I alle fall ikke fra det offentlige sin side. Kanskje dere tror at barn, midt i pubertetstiden, ikke trenger støtte lenger?

Elevene fra Kaland skole har etter hvert rett på å få det som er lovfestet at de har rett på: nemlig en nærskole. Ikke en nærskole som befinner seg lenger og lenger borte fra nærmiljøet, og som skifter fra år til år.

Det blir spennende å se hvilken ungdomsskole som har ledig kapasitet neste år. Jeg har hørt at det er en fin ungdomsskole i Øygarden, er det et alternativ? Kanskje kan elevene få seg en flott busstur hver dag, som kan bli enda lenger enn til Storetveit. Bussturen er jo bare på én time hver vei for elever fra Bontveitsdalen!

Gratulerer med vel utført jobb, alle dere i Fana bydelsstyre!

Av Torunn Herfindal,

representant i FAU Kaland skole, og mor til kommende Storetveit-elev