Politikk angår folk. Politikerne har ikke klart å vise dem hvorfor. SV tar utfordringen. Vi vil vise hvordan folks frihet, trygghet og muligheter i livet avhenger av at politikere og innbyggere sammen tar ansvar for å bygge et godt samfunn.

SVs valgprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i mars, inviterer velgerne med på «SVs veg — Frihet og Rettferdighet» .

FRIHET FOR FOLK

Frihet og rettferdighet er de to verdiene SV setter først når samfunnet skal formes. Gode fellesskapsløsninger er en forutsetning for at enkeltmennesket skal være fri. Høyresidas frihet er ikke enkeltmenneskers, men markedets frihet - et vrengebilde av vårt frihetsbegrep.

Markedet er utmerket til å lage pølser eller selge pizza, men markedet bygger ikke samfunn. Markedet er ikke rettferdig og det tar ikke samfunnsansvar. Samtidig presenteres mer marked som svar på de fleste utfordringer. Styring og politikk er blitt et skjellsord. Slik er det ikke for SV. Mer marked gjør folk mindre fri. Privatisering bidrar til at folk mister innflytelse over eget liv. Markedet skal selge sko og biler, ikke konkurranseutsette mennesker og tjene på folks velferdsbehov.

Samfunnet skal legge til rette for at hver enkelt skal kunne bruke sine evner til beste for seg selv og fellesskapet. Men samfunnet skal selvfølgelig ikke gi deg alt. Fellesskapet skal sikre like muligheter og sosial og økonomisk trygghet, resten blir opp til hver enkelt av oss.

VELFERD, IKKE VELDEDIGHET

SV vil bygge et samfunn som tar vare på alle. Det forutsetter at all politikk tar utgangspunkt i enkeltmennesket og hver enkelts ønsker og behov. Velferdsstaten skal ikke henge over deg, men være under deg. Den skal gi deg muligheter, ikke kontrollere deg. Samtidig har hver og én et ansvar - for eget liv og for fellesskapet. SV tror at folk gjerne vil være med på noe som er større enn dem selv. Forutsetningen er at både vi og de andre partiene klarer å bringe politikken nærmere menneskene og vise hvorfor politikken faktisk angår hverdagen til oss alle. I tillegg må folk gis mer reell innflytelse, makt og ansvar. Det betyr at markedet og staten må gi fra seg makt til fordel for innbyggerne og kommunene.

Vi lever i en tid med store forandringer på mange felt: familieliv, arbeidsliv og teknologiutvikling. Hverdagsstress, jaget på jobben og følelsen av å ikke strekke til går på livskvaliteten løs. Mange føler utrygghet. Vi inviterer folk med på et prosjekt for å påvirke utviklingen. Sammen må vi bruke vår tids kolossale muligheter. Vi vil forme framtida.

RETTFERDIGHET, IKKE TILFELDIGHET

Det er lett å få inntrykk av at politikere er maktesløse. Norge er rikere enn noensinne. Samtidig blir stadig flere arbeidsledige, pleietrengende får ikke hjelp til å stå opp om morgenen eller legge seg om kvelden og strømprisene tar knekken på økonomien til dem som står aller svakest.

SV vil gjenreise tilliten til politikken ved å vise at det nytter. Politikere kan gjøre annet enn å betrakte utviklingen med en bekymret mine. Det er et spørsmål om vilje. Men fellesskapets ressurser er ikke ubegrensede. Politikk er å prioritere. For SV betyr det: Trygghet til enkeltmennesket gjennom velferd, ikke veldedighet. Fordeling av goder og byrder etter prinsipper for rettferdighet, ikke tilfeldighet. Skattelette til dem som trenger det, mer skatt for dem som tjener mest.

I forslaget til valgprogram som SVs landsstyre har lagt fram har vi latt valgløftene ligge. Våre standpunkter i enkeltsaker kan velgerne finne i vårt arbeidsprogram eller ved å se hva våre folkevalgte faktisk har stemt for eller protestert imot. Det viktigste for oss denne gangen har vært å vise retning. I programforslaget leverer vi et sammenhengende forsvar for velferdsstaten. Målet er frihet til alle og rettferdig fordeling. Oppskriften er enkel: styrk fellesskapet og solidariteten.

UTFORDRING TIL ALLE PARTIER

Alle partier og alle politikere har én felles utfordring: Vi må gjenreise tilliten til politikken. Vi står foran et valg neste høst som etter alle solemerker vil gi den laveste valgdeltakelse noen gang. Ved forrige valg lot fire av ti stemmeberettigede være å stemme. Grunnen er at de ikke opplever at politikk angår dem. Politikken oppleves fjern, oppstykket og upersonlig. Folk trenger klare alternativer. Hva vil Høyre med sin frihet til markedet? Hvilken plan ligger bak Frps mange utspill og innfall?

Trygve Bratteli ble en gang spurt om hvorfor Arbeiderpartiet hadde så stor oppslutning i det norske folk. Han sa noe slikt som at: Vi forstår vår tid og gir svar som menneskene tror på. Det er også vår utfordring som politikere. Vi må gi svar som menneskene tror på og fortelle klart og tydelig hva vi vil.

SV utfordrer de andre partiene til å heve seg over enkeltsakene et øyeblikk, til å ta seg tid til å tenke helhet. Hvilket samfunn ønsker de? Hvilke verdier setter de høyest? Hvorfor? Slik gis velgerne mulighet til å ta stilling til alternativer som gir mening.

UTFORDRER: - Med forslaget til valgprogram hever SV seg over enkeltsakene. Det bør også de andre partiene ta seg tid til. Hvilket samfunn ønsker de? Hvorfor? Slik gis velgerne mulighet til å ta stilling til alternativer som gir mening.

Øystein Djupedal, SVs nestleder, leder for partiets valgprogramkomité