Av Audun Lysbakken,

stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti

I revidert budsjett foreslo regjeringen, hvor KrF altså er ansvarlig for bistand, at bistanden til Balkan skulle kuttes med 105 millioner kroner. Dette store kuttet i hjelpen til de fattigste og mest krigsrammede områdene på Balkan ville ikke vi være med på. Dette er bistand til folk som lever i dyp fattigdom etter krigene som herjet på 90-tallet, til mennesker som har mistet mange av sine kjære og som fremdeles lever i uro for at nye voldshandlinger kan bryte ut.

Osmundnes forsøker å skape inntrykk av at vi tar fra fattige for å gi til rike europeere. Hva slike insinuasjoner skal være godt for vet jeg ikke, men det er i hvert fall ikke særlig konstruktivt. Budsjettposten som SV, Ap og Frp berget fra et kutt på 105 millioner, heter «ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land». Dette betyr at det dreier seg om områder i verden som er internasjonalt klassifiserte som fattige, på linje med andre land som mottar internasjonal bistand. Osmundnes skriver videre at vi har tatt fra de aller fattigste, de såkalte MUL-landene, for å redusere kuttet på Balkan. Dette er også helt feil. Vi kuttet 20 millioner på regionbevilgning til Mellom-Amerika og Asia. De aller, aller fleste av de 49 MUL-landene ligger i Afrika, og her kuttet vi ingenting.

I vårt alternative statsbudsjett i høst foreslo SV et utviklingsfond på fem milliarder som skulle gå til investeringer i MUL-landene. KrF har tidligere gått inn for et liknende fond. Vi samarbeider gjerne om å få realisert dette.

La meg foreslå en sak Kristelig Folkepartis Ungdom burde jobbe med i stedet for å spre usakligheter om SV. Regjeringen foreslår i revidert budsjett å overføre 237,4 millioner fra bistandsbudsjettet til å dekke utgifter til flyktninger i Norge. Fra før går 648,5 millioner fra bistandsbudsjettet til flyktningtiltak i Norge. Dette er også såkalte ODA-godkjente midler, men SV mener likevel de burde gå fra poster utenom bistandsbudsjettet. Vi støtter helhjertet opp om at Norge skal ta imot minst like mange flyktninger som i dag, men vi synes det er feil at vi skal bruke penger fra bistandsbudsjettet for å finansiere flyktningtiltak i Norge. Disse pengene burde vi heller bruke ute i de fattigste landene.