Av Dag Westhrin, leder i Hordaland SV

Oddny Miljeteig, SVs førstekandidat til bystyret

Audun Lysbakken, Stortingsrepresentant

I oppslag i BT og BA de siste dagene har SVs hensikter i saken om utflytting av statlige tilsyn blitt trukket i tvil. Politiske motstandere har hevdet at Hordaland SV «svikter Bergen» fordi vi har sagt at vi mener det er riktig at SVs stortingsgruppe skal gå grundig gjennom flyttesakene før partiet stemmer for flytting i Stortinget. Dette er selvsagt ikke riktig. Hordaland SV ivrer sterkt for flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, og særlig for flytting av Konkurransetilsynet til Bergen. Dette har vi hatt i vårt program lenge. Vår klare ambisjon, som også har fått støtte av partiets landsmøte i helgen, er at SV skal stemme for alle regjeringens forslag om utflytting.

Selv om SVs støtte til flytteplanene er klar forbeholder vi oss retten til å forhandle med regjeringspartiene om eventuelle endringer i betingelsene for flyttingen. Dette er ikke å svikte Bergen og de andre stedene hvor tilsynene skal etableres. Tvert om gjør vi dette for å sikre at det blir fullverdige tilsyn som flyttes ut, og ikke nedbygde utgaver. Den sittende regjering har gjort nedbygging og vingestekking av offentlig sektor og statlige institusjoner til en av sine fanesaker. Det kan derfor være grunn til å frykte at en flytting blir brukt som påskudd til å gjennomføre en slik svekking av enkelte av tilsynene. SV vil sikre at utflyttingen gjennomføres uten noen slik skjult agenda. SV vil også opptre ansvarlig overfor de som i dag er ansatt i tilsynene og sørge for at deres stemmer tas mer på alvor enn det Regjeringen har gjort til nå. Dette er i Bergens interesse, fordi det vil sikre at det Konkurransetilsynet vi får til byen er like betydningsfullt og omfattende som det som i dag ligger i Oslo.

Hordaland SV er overbevist om at konklusjonen på partiets gjennomgang av flytteplanene vil bli at tilsynene skal flyttes. Vettet er jevnt fordelt i de ulike landsdelene, og det er ingenting som tilsier at tilsynene skulle bli dårligere skikket til å utføre oppgavene sine om de er basert utenfor Oslo. Tvert om vil muligheten til å bygge stabile og varige fagmiljøer sannsynligvis være større på steder hvor konkurransen om arbeidskraften er mindre. Derfor er det også et svært godt forslag å flytte Konkurransetilsynet til Bergen. I Bergen har vi allerede sterke fagmiljøer knyttet til Handelshøyskolen og Universitetet, og vi har et stort overskudd av høyt utdannete unge mennesker som i dag sliter med å finne relevant arbeid i Bergen.

SV svikter ikke Bergen. SV skal gjøre sitt for at et fullverdig Konkurransetilsyn flyttes over fjellet.