Av Audun Sommerli Time,

1. viseformann

Hordaland Unge Høyre

Som del av Victor Normans pakkeløsning om å flytte statlige tilsyn ut av hovedstaden fikk Bergen Konkurransetilsynet. Noe som vil innebære 100 nye arbeidsplasser her i byen. Likevel har SV nå klart å skape tvil om denne utflyttingen, uten så mye som en eneste protest fra partiets Hordalands-representanter.

En utflytting av statlige tilsyn er naturlig nok ikke særlig populært i Oslo. Byens stortingsrepresentanter har selvsagt drevet en intens lobbyvirksomhet for å få stoppet dette distriktsvennlige forslaget. De påstår at det vil koste for mye og at fagmiljøet vil bli svekket. Det har likevel ikke akkurat manglet argumenter for å gjennomføre flyttingen. Flere prognoser viser at investeringen vil lønne seg på sikt ved å bidra til vekst i andre deler av landet og samtidig lette presset på den allerede overfylte Oslo-regionen. Dessuten vil nok neppe fagmiljøene svekkes. Snarere tvert imot. Bergen har både juridisk fakultet og NHH som er landets beste fagmiljø på nettopp konkurranserett og vil også kunne bidra med nok av studenter til de nye stillingene. Dessuten kan den økte geografiske avstanden både styrke deres uavhengighet, og samtidig gi gode muligheter til nødvendige omstillinger.

Likevel valgte ikke SVs delegater fra Hordaland å løfte så mye som en finger for å forsvare denne utflyttingen da partiet hadde landsmøte. Både stortingsrepresentant Audun Lysbakken og førstekandidaten til bystyret, Oddny Miljeteig, valgte heller å fokusere på mistroen til Victor Norman og virker villig til å ofre Konkurransetilsynet dersom det ikke får en organisering som SV får diktere. Landsmøtevedtaket partiet til slutt gjorde kan derfor tolkes i alle retninger og utelukker ikke at hvert tilsyn behandles hver for seg. Noe som i verste fall kan torpedere hele pakkeløsningen.

Det er synd å se at ikke hele Hordalandsbenken kan stå samlet opp for å forsvare Bergens interesser i en av de viktigste lokaliseringssakene dette tiåret. At Frp har latt seg presse av Oslos lobbyister er ikke overraskende, men at også SV skulle svikte sin distriktsprofil er derimot meget skuffende. Skulle forslaget nå strande i Stortinget vet iallfall byens velgere hvem som da snøt Bergen for 100 kjærkomne arbeidsplasser.