Det er direkte trist å se hvordan SV i spørsmålet om finansiering av privatskolene (rikmannsskolene) gikk fra sitt opprinnelige standpunkt om å avvise alle regjeringens og Kristin Clemets finansieringsløsninger, til i tolvte time å kaste seg om halsen på Høyre-statsråden. En omfavnelse som sikret de private grunnskolene den best tenkelige finansiering i årene fremover.

En finansiering den offentlige skolen kan se langt etter. Blant annet er privatskolenes pensjonsutgifter finansiert 100 %.

At SV skulle løpe fra sine standpunkt på denne måten er en stor skuffelse for alle oss som har slått ring om fellesskolen, og som kjemper for den offentlige skolens prioritet i en knallhard kommuneøkonomisk hverdag. Arbeiderpartiets utgangspunkt er at vi må satse alle ressurser på å ruste opp fellesskolen, der flesteparten av skolebarna går.

Private skoler kan nå kjøre Mercedes, mens den offentlige skolen må kjøre Lada.

JARL HØVA