SV har ingen mulighet til å gjennomføre en krone mer til velferd enn andre partier på Stortinget. Med denne påstanden forsøker Høyres stortingskandidat Torbjørn Hansen å forklare hvorfor SV er et dårlig valg i BT 5. september.

Vi er selvsagt smigret over at Hansen velger å bruke tiden sin på å skrive om SVs politikk i valgkampinnspurten, men han burde nok gjort hjemmeleksen sin litt bedre først.

Det er ikke sant at SV bruker mer penger enn de andre partiene på Stortinget. SV har de ti siste årene levert alternative statsbudsjetter hvor vi har brukt omtrent like mange penger som Arbeiderpartiet. Forskjellen er at SV vil bruke en del av pengene vi har i Norge annerledes. Vi kan bruke mer penger på velferd enn Høyre, fordi vi prioriterer på en annen måte enn Hansens parti.

Mens Norge er blitt et rikere land på 1990-tallet har gevinstene blitt stadig skeivere fordelt. Mens de rikeste har kunnet mangedoble sine formuer, og nye kjøpesentre og hoteller har dukket opp over hele landet, har det offentlige blitt sultefôret. Resultatet er forfalne skolebygg, dårlig eldreomsorg og tusenvis av fattige barn i verdens rikeste land.

Derfor sier SV at det nå er tid for rettferdighet. Det er på tide at vi bruker mer av rikdommen på velferd til folk flest og på å avskaffe fattigdom.

Mens de andre partiene har kastet valgløfter for milliarder etter velgerne uten å si noe om hvor pengene skal tas fra, har SV hele tiden snakket åpent om hva vi ikke vil bruke penger på. Vår kuttliste inneholder blant annet kutt i oljeinvesteringene, kutt i forsvarsbudsjettet, stopp i dyre motorveiprosjekter i de store byene, avvikling av kontantstøtten og økt skattlegging av de rikeste gjennom høyere skatter på store formuer, aksjeutbytte og kapitalinntekter. I tillegg vil vi bruke 10 milliarder av oljefondet til å pusse opp skolebygninger.

Fordi vi gjør disse kuttene kan vi gå inn for mer penger til utdanning og forskning, billigere kollektivtrafikk, skatteletter for de med lavest inntekt, billige barnehager og SFO, full barnehagedekning, høyere sosialhjelpssatser og minstepensjon, fjerning av egenandeler i helsevesenet og skolen, og en boligpakke for studentboliger, utleieboliger og lavinnskuddsboliger. I tillegg vil vi bruke mer penger på bistand, noe som ikke fører til press i norsk økonomi.

Høyre på sin side kan ikke gå inn for å styrke velferden, for de vil bruke alle pengene nettopp på veier, våpen og skatteletter til dem som har mest fra før. Det er Høyre som har et troverdighetsproblem når de hevder at skolen kan bli bedre uten å bruke penger på den. Det er

Høyre som vil dele ut 40 milliarder i skatteletter uten en eneste gang å ha gitt et troverdig svar på hvor pengene skal hentes fra. SV er ikke et utdelingsparti, vi er et fordelingsparti. Vi vil ta fra dem som har mest og gi til dem som har minst. Får Torbjørn Hansens parti makten vil de gi til de rikeste og kutte i velferden til folk flest.