JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

— Vi må få en bedre oversikt over dyrets vandring før det kan tas stilling til jaktmetoden, sier direktør Kai Erik Tørdal i Statens naturoppsyn (SNO) til Bergens Tidende.

Ytterligere to personer fra SNO kom til Luster før helgen for å sette seg inn i saken, og bistå med råd i den videre jakta i de ville fjellområdene. Jaktvilkårene som er gitt av forvaltningsmyndigheten, Artsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning (DN), gir ikke anledning til å bruke helikopter, kun snøscooter.

Kan bli helikopterjakt - Men det kan ikke utelukkes at SNO kan komme til å søke DN om å få bruke helikopter i jakta på jerven. Det vil våre folk som nå er i Sogn ta stilling til, etter samråd med sauesankelagene i Luster, sier Tørdal.

Han understreker at SNO i dag ikke har informasjon som underbygger at helikopterjakt er den beste jaktmetoden etter jerven i dette høyfjellsområdet.

Det er Egil Soglo som SNO har hentet ned til Sogn fra jerven sitt kjerneområde i Rondane. Han har erfaring fra sporarbeid i dette fjellområdet, der en jervestamme er bygd opp over flere år.

Feilvurdering av spor Etter det BT erfarer kan de lokale jervejegrene i Fortun og Skjolden ha gått på for gamle spor i Vest-Jotunheimen de siste par ukene Og de har ikke sett hanndyret så langt i jakta, som må avsluttes 6. april.

Som omtalt i BT søndag har en av sauebøndene, Steinar Mørkrid i Fortun, mistet 115 sauer på sommerbeite de siste fire årene. Han har ved selvsyn sett jerven jage sauer, som i panikk har flyktet og satt seg fast i store steinrøyser. Jerven som er det minste av våre store rovdyr regnes som det slueste av disse.