JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Årsaken er innhold av periodevis forhøyede verdier av giftige tungmetaller i fjorden Nordgulen, blant annet kadmium.

Odda sliter med kvikksølvet i Sørfjorden. Både kadmium og kvikksølv regnes blant de farlige miljøgiftene, og hindrer gjenskaping av normalt biologisk mangfold i disse to vestlandsfjordene.

Bedriften i Svelgen må gjennomføre full miljøsjekk neste år. Det er Nordgulen, en syv kilometer lang fjordarm som går fra Frøysjøen inn til Elkems ferrolegeringsverk, som er hovedproblemet:

"Hvilke kilder er årsaken til at en finner forhøyede nivåer av tungmetaller i sjøen utenfor Svelgen, og hvilke virkninger får disse på livet og miljøet i fjorden?" Det er ett av spørsmålene som SFT stiller til fabrikken..Nordgulen er blitt belastet som dumpingplass for fabrikken helt fra 1930-tallet.

Forurensningen med tungmetaller var betydelig frem til 1970. En snuoperasjon har forbedret tilstanden, men SFT er på langt nær fornøyd når det måles høye kadmiumkonsentrasjoner på slutten av 1990-tallet. Det Norske Veritas foreslår at det gjennomføres en "full miljøundersøkelse" allerede neste år i Svelgen.