Braanaas er leder for påtaleembetet ved Bergen politidistrikt, og er satt under SEFO-etterforskning fordi Politidirektoratet mener han har brutt taushetsplikten sin.

— Sensitive opplysninger er kommet uvedkommende i hende ved at en ansatt i Bergen politidistrikt har videreformidlet et internt brev usladdet til TV2. Det vurderer vi som svært alvorlig, sier assisterende politidirektør Hans Sverre Sjøvold i Politidirektoratet.

De sensitive opplysningene er navn på varetektsfanger og hva de er siktet for. Saken ble oversendt Riksadvokaten, som nå har beordret politiets særskilte etterforskningsorgan SEFO om å starte etterforskning.

Det var leder for påtaleembetet, Asbjørn Braanaas, som ga det omstridte brevet til TV2-journalisten.

— Jeg syns det er helt urimelig av Politidirektoratet å reagere på denne måten. Jeg overleverte brevet til en TV2-journalist som bakgrunnsinformasjon uten at fangenes navn var strøket ut, og jeg innrømmer at det var en glipp.

Men dette er en bagatell, og SEFO-etterforskningen tjener ikke til noe annet enn å fjerne fokuset fra varetektssituasjonen, sier Braanaas til Bergens Tidende.

Politidirektoratet hadde selv ikke mottatt brevet, fordi faksen deres var tom for papir. Braanaas hevder at Politidirektoratet liker dårlig å måtte stå til ansvar for den prekære varetektssituasjonen i Bergen.

— Jeg tror at det, sammen med irritasjon rundt faksen de ikke fant, og som de selv er ansvarlig for, er årsaken til at denne glippen min blir gjort til en så stor sak, sier Braanaas.

— Vi har også fått klare signaler om at vår åpenhet overfor pressen om dette brevet heller ikke har vært populær, sier Braanaas.