På nyttårsaften kom den 16 mann stor norske enheten frem til flyplassen i Kandahar. De neste tre månedens skal de norske minerydderne rense flyplassområdet for miner.

Finner miner

— Vi har allerede funnet og uskadeliggjort 60-70 miner, forteller 25 år gamle Snorrason over satellittelefon fra Kandahar. Han er født på Radøy, men nå bosatt i Bergen.

Han har gode forutsetninger for den krevende jobben. I ett år drev han minerydding i Kosovo. Han har verken kone eller barn. Foreldrene hans i Bergen har ikke vært udelt begeistret for at han har dratt.

— Folk flest vil nok oppfatte at jobben min er farlig. Selv føler jeg det ikke slik. Vi har svært gode rutiner, og jobber bare i korte intervaller for at vi skal være mest mulig skjerpet i forhold til både oppdaging og desarmering av minene. Det er om å gjøre at vi ikke lar tankene kretse om andre ting når vi jobber, sier Snorrason.

Ingen uhell

I det året han jobbet i Kosovo opplevde han ikke en eneste alvorlig episode.

— Dersom du følger rutinene og ikke foretar deg noe som du mener er risikabelt, er ikke dette oppdraget farlig. Kommer vi over vanskelige miner, sprenger vi dem i stedet for å desarmere dem.

Minene de til nå har funnet og uskadeliggjort, er mest såkalte stavminer. Det er miner som sprenger ut metallfragmenter dersom de går av.

Skulle det skje noe, er de norske minerydderne i de beste hender. Amerikanerne har et svært godt feltsykehus i Kandahar, og Snorrason synes det er trygt å ha i bakhånd.

Bor i telt

— Vi har ikke vært utenfor flyplassområdet ennå. Vi vil jo prøve å få oss en tur, men akkurat nå i oppstarten har det vært veldig mye jobbing og etablering. Vi har fått inn rutiner, rekognosert områdene og prøvd å kartlegge situasjonen og minefaren. Hovedpoenget blir å jobbe.

De norske minerydderne er underlagt amerikanerne. Snorrason sier samarbeidet går bra på en flyplass der det skjer noe døgnet rundt.

Vi opplever konstant overflyginger av helikopter og fly. De lydene har vi blitt så vant til at vi sovner greit i teltene våre, sier Snorrason.

KJARTAN SNORRASON sammen med andre norske mineryddere har allerede uskadeliggjort en rekke eksplosiver i Kandahar.