I august i fjor ble vassdraget gjenåpnet for gytekåt sjøørret, etter at elvestumpen ut i Kjerreidviken hadde vært tørrlagt i 20 år. Nå ryddes det plass for fiskerne også; tynning av trær, busker og kratt langs elveløpet er i full gang.

Får mer luft

— Siste uken har vi ryddet lauvskog for å gjøre det fremkommelig og gi mer luft til det som skal stå igjen, forteller skogforvalter Harald Bratseth ved Grønn avdeling i Bergen kommune.

Greiner og kubber er foreløpig plassert langs veien, men skal i neste omgang flises opp og brukes som dekke på den pyttete gangveien.

— Det ligger fremdeles mye gammelt boss og slenger langs veien og bekken, men Bergen Sportsfiskere har signalisert at de vil ta en dugnad her, forteller Bratseth

Klukket igjen

Det var i august i fjor at det begynte å klukke igjen i elven i Kjerreidviken.

Bergen kommune, fylkesmannens fiskeforvalter og Bergen Sportsfiskere hadde satt seg fore å vitalisere den gamle fiskeplassen.

— Et tapt ørretvassdrag er vunnet tilbake, slo fiskeforvalter Atle Kambestad fast da vannet begynte å sildre nedover mot fjorden. Det skjedde etter at kommunens vann- og avløpsetat hadde satt den tørrlagte bekken under vann, og sammen med Grønn avdeling lagt til rette for spretten gytefisk.

— Dette blir mer enn en fiskeplass. Dette blir en innfallsport til friluftsliv både for voksne og barn i nærmiljøet, konkluderte Grønn avdelings natur- og friluftskonsulent Tom Sandahl for et halvt år siden.

De første fiskene er allerede observert og løpet av et par år har bergenserne en idyllisk fiskeplass bare et par kast fra stuedøren.

RYDDER VEI: Bergen kommunes Grønn avdeling rydder vei langs elveløpet mellom Bjørgeveien og Kjerreidviken.
FOTO: HARALD BRATSETH, GRØNN AVDELING