— Det går rett vei, men fremdeles er saksbehandlingstiden vår for lang, kommenterer politimester Einar Drægebø.I gjennomsnitt ble det i fjor brukt 211 dager til å ferdigbehandle en straffesak.Hordaland hadde i 2000 en oppklaringsprosent for forbrytelser på 48,1 prosent, mot 52,6 i 1999. Landsgjennomsnittet ligger på 37 prosent.