Men med sin uttalelse har hun i hvert fall provosert mange eldre mennesker. Problemet for Ruth Grung er de eldre med formue, som ikke betaler tilstrekkelig for den maten de får gjennom de «kommunale tjenester».

Er ikke Ruth Grung kjent med at de eldre som blir tilgodesett med middag brakt hjem, er fortrinnsvis hjelpetrengende eldre uføre som av ulike årsaker ikke er i stand til å tilberede maten selv?

Mange av dem som får middag hjem venter på plass i sykehjemskøen i Bergen.

En del eldre mennesker har gjennom et langt liv spart opp midler, mens andre ikke har hatt denne muligheten.

Her må det ikke være økonomien som er avgjørende, men behovet hos den enkelte.

Norsk Pensjonistforbund Hordaland, reagerer på at barn og unge settes opp mot eldre, det er både uklokt og uverdig.

Det må være rom for å kunne ivareta disse grupper ut ifra behov, i vårt demokratiske samfunn.

Er dette et signal om nedprioritering av eldreomsorgen?

Hva mener egentlig Ruth Grung?

Vi avventer svar.

NORSK PENSJONISTFORBUND HORDALAND,

INGER JOHANNE KNUDSEN,

LEDER

MARGOT BERTHEUSSEN, LEDER HELSEUTVALGET