Av Gunnar W. Ramsdal,

klubbleder i Bønes basketballklubb

Vi vil mene at det her refereres til et ungdomsarrangement i juni som politiet valgte å stanse etter at det hadde utartet utenfor hallen.

Bønes basketballklubb har hver høst siden 1998 arrangert Nattåpen Bøneshall for elever ved «våre» ungdomsskoler; Storetveit, Ortun og Lynghaug. Arrangementene er gjennomført som lukkete arrangement i samarbeid med skolene og elevene, som har opptrådt med sang, dansing, breakdans og rapping i tillegg til egen motevisning regissert av elevene. Adgang tillates kun mot skriftlig samtykke fra foresatte og avsjekkes mot klasselister og skolekataloger.

Ved arrangementene har ca. 40 voksne spillere og foreldre vært engasjert som vakter og funksjonærer i tillegg til at politivakter har vært innleid. Vi har også hatt et godt samarbeid med Natteravnene på Bønes, som har mobilisert ekstra natteravner til arrangementene. Ved fjorårets arrangement hvor 750 ungdommer i alderen 13-15 år deltok, ble vi berømmet av politiet for godt gjennomført vakthold.

Vi mener at vi har lykkes med våre arrangementer både ved at vi gjennom vårt samarbeid med elevene har kunnet tilby mer enn et vanlig diskotek, men også ved at vi ved vår erfaring og god organisering har kunnet tilby trygge arrangementer. Ingen arrangører kan gardere seg mot at arrangementene kan tiltrekke seg uønskede enkeltpersoner og miljøer. Våre arrangementer har også hatt besøk av tidligere elever og venner av elever som har ønsket å komme inn på arrangementene. God organisering, godt vakthold og vårt samarbeid med Natteravnene på Bønes har gjort at det har vært små problemer utenfor hallen ved våre arrangementer.

Vi ønsker med dette innlegget å få frem at Bønes basketballklubb er en seriøs arrangør som gjennom sine lukkete arrangement over fem år har utviklet gode og trygge ungdomsarrangementer. Vi opplever slik omtale som uheldig i forhold til våre arrangementer.

Vi er redd for at andre arrangører utenfor bydelen, som vil ri på vår suksess ved å legge sine arrangementer til Bøneshallen, skal ødelegge for våre senere arrangementer. Taperne ville i så fall bli ungdommene, som vi mener trenger slike lokale tilbud og i særdeleshet arrangementer som er mer enn bare et stort diskotek.