• Når jeg får inn pasienter under 25 år, har ni av ti av dem brukt stoff, sier sjefpsykolog Helge Jordal.

GARD STEIRO gard.steiro@bt.no

Sandviken sykehus opplever en strøm av rusmisbrukere med psykiske problemer.

— Vi har merket en markert endring i rusvanene til våre pasienter. I dag driver vi ikke bare med behandling av psykiske lidelser. Vi tar også imot rusete personer som bruker oppholdet her til å komme seg, sier Helge Jordal.

Sjefpsykologen ved Sandviken sykehus betegner situasjonen som foruroligende. Han frykter at psykiatrien bare har fått en første forsmak på rusproblemene som venter dem.

— Mitt inntrykk er at det endret seg på midten av 90-tallet. Sannsynligvis vil problemene øke de neste årene.

Jordahl mener at de mange rusmisbrukerne er en medvirkende årsak til at sykehuset i dag har flere pasienter enn tilgjengelige sengeplasser.

Må avvise "Blåbærlia" er en åpen avdeling for unge, schizofrene pasienter. Dette er den avdelingen ved Sandviken sykehus som har hatt stor pågang av psykotiske rusmisbrukere. Her har man måttet avvise pasienter fordi personalet ikke har vært i stand til å takle rusproblemene deres.

— Noen ganger er det blitt for mange pasienter med rusproblemer på denne avdelingen. Disse pasientene får da tilbud om poliklinisk behandling. De blir da hjemmeboende, og risikoen for at behandlingen avbrytes øker betraktelig, sier Jordahl.

For personalet ved "Blåbærlia" har rusete pasienter blitt en del av hverdagen.

— Enkelte har vært så ruset at det har gått ut over behandlingen av andre pasienter. Siden dette er en åpen avdeling har vi bare begrensede muligheter til å kontrollere at det ikke kommer stoff inn på området, sier avdelingsoverlege ved "Blåbærlia", Sjur Olav Sørland.

Bergens Tidende kjenner til at politiet har mottatt narkotika som er funnet på sykehuset. Personalet har også bedt politiet om å gjøre søk med narkotikahunder fordi det har vært mistanke om at pasienter oppbevarer stoff på sykehusområdet.

181 diagnoser Personer som blir innlagt ved Sandviken har krav på en diagnose. Behandlende lege eller psykolog skal i den forbindelse kartlegge pasientenes rusmisbruk. De må opplyse hvilke rusmidler de har brukt, og om dette har hatt innvirkning på deres psykiske tilstand.

— Mange av våre pasienter forteller at de har hatt et omfattende rusmisbruk helt fra begynnelsen av tenårene, sier Jordahl.

I fjor stilte Sandviken sykehus totalt 928 diagnoser. Hver pasient kan få flere diagnoser, og enkelte personer kan bli lagt inn flere ganger hvert år.Statistikk fra sykehuset viser at en stor andel av pasientenes psykiske lidelser er forårsaket av rusmisbruk. I år 2000 konkluderte behandlende lege i 181 tilfeller med dette.

I 78 av tilfellene misbrukte pasientene alkohol. 17 ganger konkluderte legen med at lidelsen skyldtes misbruk av opiater, for eksempel heroin. Jordahl presiserer at mange av de narkomane som havner på Sandviken sykehus ofte sliter med psykiske problemer som ikke skyldes deres rusmisbruk.

Les også: De fleste narkomane har psykiske lidelser