De to ble stoppet klokken 2100 og brakt inn til forhør.

De er mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og for å være i besittelse av tjuvegods.